Právě se nacházíte: home page » Seznam výrobků a technologií » Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
obr_rak.doc
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


C.Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech

Akumulační nádrž pro kotle na biomasu / tepelné čerpadla
Zásobník teplé vody pro solární systémy
Akumulační nádrž se zásobníkem TUV pro solární systémy

Parametry

Akumulační nádrž pro kotle na biomasu (C1.1,C2.1)
Čistý objem akumulační nádoby 300 l
Tepelná ztráta 7.1 kWh/24h
Zásobník TUV (C3)
Objem 300 l
Akumulační nádrž (C3)
Objem akumulační nádoby 300 l
Objem zásobníku TUV 4 l
Zásobník TUV (C3)
Tepelná ztráta 7.1 kWh / 24hod
Akumulační nádrž (C3)
Způsob ohřevu (průtočný/akumulační) průtočný
Zásobník TUV (C3)
Typ zásobníku (bivalentní / trivalentní) trivalentní
Akumulační nádrž (C3)
Tepelná ztráta 7.1 kWh/24h

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
rak_300_3_4404_c_lv_akumulacni_nadrz.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
katalogovy_list.pdf
4. Další informace k výrobku - nepovinné
osvedceni_spolecnosti.pdf


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám