Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
standard_1.jpg
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


C.Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech

Tepelné čerpadla
Vzduch-voda

Parametry

Tepelné čerpadlo (C1.2,C2.2)
Max. teplota topné vody (vzduchu) 60 °C
Topný faktor dle EN14511 3.0 kWt/kWe
Elektrický příkon 2.2 kW
Topný výkon 6.5 kW
Předpokládaná spotřeba el.energie. 7222 kWh/rok

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
list_vyrobku_9_5_1.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
katalogovy_list.pdf
4. Další informace k výrobku - nepovinné
81235_katalogovy_list.pdf
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.