Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
edil_charme.jpg
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


C.Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech

Kotle na biomasu
Samočinná dodávka paliva

Parametry

Kotel na biomasu (C1.1,C2.1)
Jmenovitý výkon kotle 16 kW
Předepsané palivo Dřevní pelety 6 mm
Účinnost kotle 94 %

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
4400_4400_c_lv_kotel_na_biomasu_1707.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
technicke_par_charme.pdf
4. Další informace k výrobku - nepovinné
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.