Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
hppscan20.pdf
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


A.Úspora energie na vytápění v obytných domech

Okna
Plastová
Dveře vnější
Plastové

Parametry

Okna (A1,A2.4,B)
Součinitel prostupu tepla Uw 1.2 W/m2K
Spárová průvzdušnost iLV 0.10.10
Dveře (A1,A2.4,B)
Součinitel prostupu tepla Uw 1.4 W/m2K
Spárová průvzdušnost iLV 0.68.10

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
hppscan18.pdf
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
hppscan19.pdf
4. Další informace k výrobku - nepovinné
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.