Právě se nacházíte: home page » Seznam výrobků a technologií » Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
gelagan2_n.gif
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


A.Úspora energie na vytápění v obytných domech

Okna
Plastová
Dveře vnější
Plastové

Parametry

Okna (A1,A2.4,B)
Součinitel prostupu tepla Uw 1.2 W/m2K
Spárová průvzdušnost iLV -
Dveře (A1,A2.4,B)
Součinitel prostupu tepla Uw 1.2 W/m2K
Spárová průvzdušnost iLV -

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
4403_a_lv_okna.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
zdb7_002.jpg
4. Další informace k výrobku - nepovinné
gealan_1_2_1_st.JPG


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám