Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
obr_fasadni_obklady.jpg
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


A.Úspora energie na vytápění v obytných domech

Parametry

Tepelné izolace (A1,A2.1,A2.2,A2.3,B)
Součinitel prostupu tepla U od 0.63 W/m2K
Součinitel prostupu tepla U do 0.25 W/m2K

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
list_vyrobku_fasadni_system_ciur.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
katalogovy_list_fasada_system_ciur.pdf
4. Další informace k výrobku - nepovinné
prohlaseni_o_shode_system_0001.pdf
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.