Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
tempelan.JPG
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


A.Úspora energie na vytápění v obytných domech

Parametry

Tepelné izolace (A1,A2.1,A2.2,A2.3,B)
Součinitel prostupu tepla U od 0.039 W/m2K
Součinitel prostupu tepla U do 0.042 W/m2K

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
tempelan_4394_a_lv_zatepleni_podlahy.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
tempelan_tech_list.pdf
4. Další informace k výrobku - nepovinné
protokol_o_klasifikaci_reakce_na_ohen.pdf
400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.