Právě se nacházíte: home page » Seznam výrobků a technologií » Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVTZákladní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
aku_plast.jpg
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


C.Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech

Akumulační nádrž pro kotle na biomasu / tepelné čerpadla
Akumulační nádrž se zásobníkem TUV pro solární systémy

Parametry

Akumulační nádrž pro kotle na biomasu (C1.1,C2.1)
Čistý objem akumulační nádoby 720 l
Tepelná ztráta 3.4 kWh/24h
Akumulační nádrž (C3)
Objem akumulační nádoby 720 l
Objem zásobníku TUV 30 l
Způsob ohřevu (průtočný/akumulační) průtočný
Tepelná ztráta 3.4 kWh/24h

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
4404_c_lv_akumulacni_nadrz_nado750_35v6.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
dzd_cs_nadov6.pdf
4. Další informace k výrobku - nepovinné


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám