Právě se nacházíte: home page » Seznam výrobků a technologií » Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií

Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií - SVT



Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku

Název výrobku
Kód výrobku
Typ výrobku
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku
Dovozce
Web

Certifikát shody / Prohlášení o shodě

Certifikát shody číslo
Datum vystavení certifikátu shody
Prohlášení o shodě číslo
Datum vystavení prohlášení o shodě

Technologie


C.Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech

Tepelné čerpadla
Vzduch - Vzduch

Parametry

Tepelné čerpadlo (C1.2,C2.2)
Max. teplota topné vody (vzduchu) 30 °C
Topný faktor dle EN14511 4.09 kWt/kWe
Elektrický příkon 1.34 kW
Topný výkon 5.5 kW
Předpokládaná spotřeba el.energie. 3350 kWh/rok
Tepelné čerpadlo - vzduch (C1.2,C2.2)
Topný faktor dle EN14511 - kWt/kWe
Elektrický příkon - kW
Topný výkon - kW
Předpokládaná spotřeba el.energie. - kWh/rok

Výrobci

Vydavatel osvědčení o zaškolení
Výrobce

Dodavatelé certifikování pro tento výrobek

Základní informace o žadateli

Obchodní název firmy / jméno a příjmení
Právní forma
Email
Web
Telefon
Fax

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
čp.
Obec
PSČ
Stát

Seznam příloh přikládaných k žádosti

1. List výrobku - technické parametry ( formulář pro vyplnění listu si stáhněte zde. )
4929_list_vyrobku_c_lv_tc_vzduch_vzduch_20100618_2mxs50_5_5kw.xls
3. Katalogový list výrobku (nebo jiný doklad prokazující technické parametry výrobku)
vykonova_tabulka_2mxs50.PDF
4. Další informace k výrobku - nepovinné
ac1_daikin_certificate.pdf


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám