Právě se nacházíte: home page » Seznam odborných dodavatelů » Vyhledávání v seznamu odborných dodavatelů

Vyhledávání v Seznamu odborných dodavatelů - SODZákladní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele
Právní forma

Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)

Ulice
Č.popisné/ č.orientační
Obec
PSČ
Stát
DIČ
Email
Telefon
Webové stránky
Fax

Technologie:


A.Úspora energie na vytápění v obytných domech

Systém nuceného větrání s rekuperací

C.Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech

Akumulační nádrž pro kotle na biomasu / tepelné čerpadla
Zásobník teplé vody pro solární systémy
Kotle na biomasu
Ruční dodávka paliva bez/s akumulační nádrží
Akumulační nádrž se zásobníkem TUV pro solární systémy
Kotle na biomasu
Samočinná dodávka paliva
Tepelné čerpadla
Země-voda
Vzduch-voda
Voda-voda
Solární kolektory
Ploché
Vakuové trubicové

Výrobci

Certifikované výrobky dodavatele

Pobočky dodvatele

1.
Ulice
Č.popisné/ č.orientační
Obec
PSČ
Stát

Oblast působení dodavatele (kraj):

Ostatní údaje o dodavateli

Počet zaměstnanců dodavatele
z toho odborných

Další informace

Datum zahájení podnikání dodavatele

Referenční zakázky

Počet realizací za uplynulé tři roky v jednotlivých oblastech podpory:
Solární systémy
Tepelná čerpadla
Kotle na biomasu
Zateplování budov
Výplně stavebních otvorů
Pasivní domy

Referenční stavby (max.6) týkající se oblastí podpory

Předmět zakázky Umístění stavby Finanční objem v Kč

Další služby poskytované dodavatelem

Dodavatel prokazuje členství

Hospodářské komoře nebo jiné profesní organizaci (např.Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Cech pro zateplování budov) těmito doklady
Název dokladu prokazujícího členství v profesní organizaci Subjekt, který doklad vystavil Datum vystavení dokladu Datum platnosti dokladu
Žádné položky.

III.5. Ostatní certifikáty (certifikace dle norem ISO apod.)

Druh certifikátu Subjekt, který doklad vystavil Datum vystavení dokladu Datum platnosti dokladu
Žádné položky.


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám