Právě se nacházíte: home page » Dokumenty ke stažení » Archiv dokumentů

Archiv dokumentů

Směrnice MŽP č. 9/2009 - obytné domy

- platná od 30. 11. 2012 do 10. 11. 2013

Přílohy I Směrnice MŽP 9/2009

- účinné od 30. 11. 2012 do 10. 11. 2013 

 

Základní informace o programu Zelená úsporám po úpravě podmínek platných
od 17. 8. 2009 naleznete v následujících dokumentech:

null Směrnice č. 9/2009 ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám

Směrnice definuje program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory. Směrnici upřesňují přílohy směrnice, jejichž přehled a obsah naleznete níže.

null  Dodatek č. 1 ke směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009

Dodatek ruší dosavadní Přílohy č. I a II směrnice č. 9/2009 a vydává s účinností od 10. 6. 2010 přílohy nové (přílohy naleznete níže). Dále pak dodatek v textu směrnice upravuje článek 6 odstavec 3 a článek 9 a do článku 10 vkládá bod 2. Následující přílohy směrnice jsou již ve znění po tomto dodatku.

null Přílohy I Směrnice MŽP č. 9/2009

Přílohy I podrobně upravují postup poskytování podpory, výši podpory a požadavky programu. Přílohy I obsahují následující části:

null Příloha č. I/1 Základní definice a přehled oblastí podpory
v rámci Programu


Příloha obsahuje vysvětlení základních pojmů (rodinný dům, bytový dům, podlahová plocha, měrná potřeba tepla atd.) a vymezení oblastí podpory. Zpřesňující informace k výpočtu podlahové plochy pro potřeby programu Zelená úsporám si můžete můžete přečíst zde.

null Příloha č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

Příloha definuje jednotlivé oblasti podpory, podmínky a formu podpory.

null Příloha č. I/3 Zásady a podmínky poskytování podpory
v jednotlivých oblastech


Příloha upřesňuje základní pravidla poskytování podpory, obsahuje přehled výše podpory v jednotlivých oblastech a další pravidla (maximální výše podpory, změna příjemce podpory atd.)

null Příloha č. I/4 Předkládání žádostí o podporu a jejich administrace

Příloha zejména upřesňuje postup předkládání a administrace žádostí v jednotlivých oblastech podpory (včetně tzv. dotace na projekt), stanoví základní požadavky na realizaci podporovaných opatření, dobu účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí podpory a stanoví další pravidla pro podávání žádostí o podporu.

null Příloha č. I/5 Nezbytné doklady pro předkládání žádosti o podporu

Příloha upřesňuje formu žádosti, definuje osoby, oprávněné k podání žádosti a definuje přílohy požadované jako příloha k formuláři žádosti a doklady předkládané po ukončení realizace.

Pozor, příjem žádostí na podporu opatření na panelových bytových domech byl ke dni 24. 8. 2010 do odvolání pozastaven.

null  Český environmentální management programu Zelená úsporám

Dokument popisující environmentální management programu Zelená úsporám dle požadavků Světové Banky (zkrácená verze v českém jazyce). 

null  Environmental Management Framework GIS

Dokument popisující environmentální management programu Zelená úsporám dle požadavků Světové Banky (plná verze v anglickém jazyce).  

Dokument typu pdf Stanovisko k normám ČSN a TNI

Stanovisko Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k citovaným normám ČSN a TNI.

Dokument typu pdf Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj (podlahová plocha) 

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu, k právním předpisům vztahujícím se k opatřením podporovaným v rámci programu Zelená úsporám (podlahová plocha).

null  Statut Monitorovacího výboru

Dokument popisuje statut a činnost Monitorovacího výboru programu Zelená úsporám.

Přílohy I Směrnice MŽP č. 9/2009 platné od 12. 1. 2012 do 30. 11. 2012


Směrnice MŽP č. 7/2010 - veřejné budovy - ve znění Dodatku č. 1
- platné od 29. 4. 2013 do 12. 6. 2013

Směrnice č. 7/2010 - dle Dodatku č. 1
Dodatek č. 1 Směrnice 7/2010
Přílohy 1 - 10 Směrnice č. 7/2010 - dle Dodatku č. 1

Směrnice MŽP č. 7/2010 - veřejné budovy - ve znění Dodatku č. 2 - platné od 13. 6. 2013 do 7. 9. 2014


Směrnice č. 7/2010 - dle Dodatku č. 2
Přílohy Směrnice č. 7/2010 dle Dodatku č. 2
Dodatek č. 2 Směrnice č. 7/2010Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám