Právě se nacházíte: home page » Vytápění biomasou v rodinných domech

Vytápění biomasou v rodinných domech

Program Zelená úsporám podporuje v oblasti C.1 a C.2 také náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu nebo instalaci takového zdroje do novostavby. Žádat v této oblasti mohou vedle majitelů rodinných a bytových domů také majitelé jednotlivých bytů v bytovém domě, kde je realizováno etážové vytápění.

Náhrada neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní kotel na biomasu představuje jedno z nejvíce účinných ekologických opatření programu ve vztahu ke snížení produkce CO2 (na celkových úsporách CO2 v rámci programu se podílí 28 %, tj. nejvíce ze všech opatření). I ve vztahu k podpoře z programu patří mezi opatření s nejvyšším podílem dotace vzhledem k pořizovacím nákladům. Přesto všechno nejde o nejžádanější opatření. Možná i proto, že mezi lidmi panuje ne úplně podložená představa o tom, že biopaliva používaná v takových kotlích nejsou v ČR dostupná nebo se nevyplatí. Jde však z velké části o nedůvěru k novému danou nedostatkem informací.

Specializované stránky

Ve spolupráci s neziskovou profesní organizací Biom CZ jsme proto pro vás připravili speciální odborné internetové stránky, které se věnují jak nízkoemisním zdrojům na biomasu, tak také dostupným biopalivům. Najdete na nich obsáhlý přehled těchto zdrojů a biopaliv, informace o jejich ceně, efektivitě a dostupnosti, doporučení, jak je skladovat, jak s nimi nakládat, a další rady, ale především na speciální a průběžně aktualizované mapce České republiky a příhraničí si můžete sami vyhledat výrobce či dovozce nízkoemisních kotlů a biopaliv, který je zařazený rovněž v Seznamu odborných dodavatelů.

Na těchto stránkách najdete i podrobnější články odborníků na tuto problematiku, kde se dozvíte další důležitá doporučení a tipy, jak ušetřit ještě více. Věříme, že se nám tímto podaří poskytnout širší veřejnosti více informací a rozptýlit její nedůvěru nebo případné obavy.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám