Právě se nacházíte: home page » Popis programu » Výše podpory pro rodinné domy

Výše podpory pro rodinné domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu v této výši:

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

 Podporované opatření Výše podpory
A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 40 kWh/m2
2200 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy
A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 70 kWh/
m2
1550 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy 
Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.
A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 30 %
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
 850 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy
A.2 - Dílčí zateplení
- snížení měrné roční potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu,
c) podlahy, d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
650 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 350 m2 podlahové plochy
 

 
B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu. 

 Podporované opatření Výše podpory
B - RD v pasivním energetickém standardu250 000 Kč/RD

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 podporuje program Zelená úsporám instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb
95 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla).

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží
(o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb
80 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže
50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a  voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 20 l/kW tep. výkonu).

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda
s invertorem nebo s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 20 l/kW tep. výkonu).
85 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla
země - voda a voda - voda bez invertoru do novostaveb 

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s chladivem CO2

C.2 - Instalace tepelného čerpadla
vzduch - voda s chladivem CO2

75 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
55 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez invertoru do novostaveb
50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s invertorem
45 000 Kč

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů pouze pro přípravu teplé vody

Podporované opatření Výše podpory
C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody55 000 Kč

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů pro přípravu teplé vody a přitápění

 Podporované opatření Výše podpory
C.3.2 - Solární systémy
pro přípravu teplé vody a přitápění
80 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

 Kombinace opatření Výše bonusu
A + C.120 000 Kč
A + C.320 000 Kč
B + C.320 000 Kč
C.2 + C.3.2
20 000 Kč

E - Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.

Oblast A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění rodinném domě

10 000 Kč

Oblast A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření

10 000 Kč

Oblast B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření

40 000 Kč

Oblast C (i) - Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje

10 000 Kč

Oblast C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrola správnosti provedení

5 000 Kč

(i) Kromě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám