Právě se nacházíte: home page » Popis programu » Výše podpory pro bytové domy

Výše podpory pro bytové domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.
Na žadatele - právnické osoby a fyzické osoby podnikající - se navíc vztahují pravidla
pro poskytování veřejné podpory, tyto subjekty mohou žádat v režimu de minimis, Blokové výjimky nebo Dočasného rámce.

V rámci programu Zelená úsporám je možné žádat o podporu v této výši:

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií
na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.

 Podporované opatření Výše podpory
A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 30 kWh/m2
1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 55 kWh/m2
1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 30 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného
větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
 600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla
na vytápění o 20 %

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
 

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových domů
splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby
stávajících bytových domů na energeticky pasivní standard.

 Podporované opatření Výše podpory
B - BD v pasivním energetickém standardu150 000 Kč/byt. jednotka

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících eekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů a biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu do novostaveb
25 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
24 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda a voda - voda bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda a voda - voda bez invertoru do novostaveb
20 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s chladivem CO2

C.2 - Instalace tepelného čerpadla
vzduch - voda s chladivem CO2
23 000 Kč/byt
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda s invertorem nebo s akumulační nádrží (o měrném objemu min. 20 l/kW tep. výkonu)
17 000 Kč/byt

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda  bez invertoru

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda bez invertoru do novostaveb

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vzduch s invertorem

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - vzduch s invertorem
15 000 Kč/byt


C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů,
a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

C.3.1 - Instalace solárně-termických kolektorů
(pouze pro přípravu teplé vody)

Podporované opatření Výše podpory
C.3.1 - Solární systém pro přípravu teplé vody25 000 Kč/byt. jednotka

 

C.3.2 - Instalace solárně-termických kolektorů
(pro přípravu teplé vody a přitápění)

 Podporované opatření Výše podpory
C.3.2 - Solární systémy
pro přípravu teplé vody a přitápění
35 000 Kč/byt. jednotka


D - Dotační bonus

Žadatele, který provede jednu z níže uvedených kombinací opatření 

(např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program
Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí
na jednotlivá opatření.

 Kombinace opatření Výše bonusu
A + C.150 000 Kč
A + C.350 000 Kč
B + C.350 000 Kč
C.2 + C.3.2
50 000 Kč

E - Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce. Podrobnější informace o podpoře na projekt naleznete zde.
 

Oblast A - Posouzení dosažení úspory měrné potřeby tepla na vytápění v bytovém domě

15 000 Kč/BD

Oblast A - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření

2 000 Kč/b.j.(i)

Oblast B - Pořízení projektu realizace podporovaného opatření a zabezpečení odborného dozoru při provádění realizace podporovaného opatření

40 000 Kč/BD

Oblast C(ii) Výpočet potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody vedoucí k návrhu odpovídajícího výkonu zdroje

15 000 Kč/BD

Oblast C - Zpracování projektu osazení a řízení provozu podporovaného opatření, technologie nebo výrobku nebo kontrola správnosti provedení

15 000 Kč/BD

(i) maximálně však 5 % z výše poskytnuté podpory na realizaci opatření
(ii) Kromě solárně termických kolektorů pouze na přípravu teplé vody


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám