Právě se nacházíte: home page » About The Green Savings programme » Contacts and other useful links

Contacts and other useful links

State Environmental Fund of the Czech Republic
Státní fond životního prostředí ČR 


Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300
e-mail: dotazy@sfzp.cz
www.sfzp.cz

Ministry of the Environment
Ministerstvo životního prostředí


Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.:  +420 267 121 111
e-mail: info@mzp.cz
www.mzp.cz

Ministry of Industry and Trade
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.. +420 224 851 111
e-mail: posta@mpo.cz
www.mpo.cz

State Housing Development Fund
Státní fond rozvoje bydlení


Prague Office

Dlouhá 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 234 712 611, 221 771 611

Olomouc Office

Dolní náměstí 9, 771 00 Olomouc
tel.: +420 585 206 121
e-mail: sekretariat@sfrb.cz
www.sfrb.cz

 

Czech Chamber of Authorised Engineers
and Technicians Engaged in Construction (ČKAIT)

Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)


Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2
tel.: +420 227 090 111
e-mail: ckait@ckait.cz
www.ckait.cz

Czech Chamber of Architects
Česká komora architektů


Josefská 34/6, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 535 034, +420 257 532 186, +420 257 532 287
e-mail: cka@cka.cz
www.cka.cz

Czech Chamber of Commerce
Hospodářská komora České republiky


Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.: +420 266 721 300
e-mail: office@komora.cz
www.komora.cz

Union of Czech and Moravian Housing Cooperatives
Svaz českých a moravských bytových družstev


Podolská 50, 147 01 Praha 4 - Podolí
tel.: +420 241 430 510
e-mail: scmbd@scmbd.cz
www.scmbd.cz

Czech Union of Housing Cooperatives and Owners' Partnerships
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s.


Těšnov 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 805 511, 224 805 512
e-mail: sdruzeni@bytovadruzstva.cz
www.bytovadruzstva.cz

Association of Energy Auditors
Asociace energetických auditorů


Václavkova 28, 160 00 Praha 6
tel: +420 233 343 221, 233 343 204, 233 343 206
e-mail: aea@aeaonline.cz
www.aeaonline.cz

Association of Building Entrepreneurs
Svaz podnikatelů ve stavebnictví


Národní třída 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 912 341
e-mail: sps@sps.cz
www.sps.cz

Czech Building Insulation Guild
Cech pro zateplování budov ČR, o.s.


Střední škola technická
Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
tel.: +420 244 007 429
e-mail: czb@czb.cz
www.czb.cz

Centre of Building Construction Engineering
Centrum stavebního inženýrství, a.s.


Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
tel.: +420 281 017 111
e-mail: csias@csias.cz
www.csias.cz

Passive House Centre
Centrum pasivního domu


Údolní 33, 602 00 Brno
tel.. +420 511 111 810
e-mail: info@pasivnidomy.cz
www.pasivnidomy.czAktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám