Právě se nacházíte: home page » Kalkulačky » Jednoduchá dotační kalkulačka


Typ objektu Zaškrtněte, zda chcete spočítat dotaci pro rodinný či pro bytový dům
Celková dotace


Zelená úsporám
Zvolili jste výpočet pro stávající bytový dům panelové i nepanelové technologie. Uveďte celkovou vnitřní podlahovou plochu vytápěných prostor (přibližně se jedná o celkovou podlahovou plochu všech bytů, společných chodeb a schodišť). Nemáte-li k dispozici projektovou dokumentaci s přesnými údaji, plochu odhadněte. Přesnou velikost plochy stanoví zpracovatel projektu a Vy si následně ověříte odpovídající reálnou výši dotace. V případě panelového domu se prosím informujte o možnosti kombinace podpor zde.
Zvolili jste výpočet pro stávající rodinný dům s výjimkou novostaveb. Uveďte celkovou vnitřní podlahovou plochu vytápěných prostor. Nemáte-li k dispozici projektovou dokumentaci s přesnými údaji, plochu odhadněte. Přesnou velikost plochy stanoví zpracovatel projektu a Vy si následně ověříte odpovídající reálnou výši dotace.
Zvolili jste výpočet pro novostavbu rodinného domu.V tomto případě je naplněn požadavek zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Informujte se prosím o vhodném postupu u zpracovatele odborného posudku nebo projektu.
Zvolili jste výpočet pro novostavbu bytového domu.V tomto případě je naplněn požadavek zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Informujte se prosím o vhodném postupu u zpracovatele odborného posudku nebo projektu.
Podlahová plocha m2
Uveďte celkovou vnitřní podlahovou plochu vytápěných prostor. Nemáte-li k dispozici projektovou dokumentaci s přesnými údaji, plochu odhadněte. Přesnou velikost plochy stanoví zpracovatel projektu a Vy si následně ověříte odpovídající reálnou výši dotace.
Celková plocha Vašeho domu překročila 1000m2 a v takovém případě je pravděpodobně naplněn požadavek zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, jehož součástí je současně posouzení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie. Informujte se prosím o vhodném postupu u zpracovatele odborného posudku nebo projektu.
Výše dotace se dle podmínek programu ZÚ vypočítá z plochy 350 m2, což je maximálně uznatelná plocha pro výpočet podpory pro rodinný dům.
Počet bytů
Uveďte počet bytových jednotek v domě dle stavební technické dokumentace, kolaudačního rozhodnutí nebo dle výpisu z katastru nemovitostí.
V následujících položkách vyberte ty, které odpovídají Vašim potřebám a požadavkům. Zobrazí se Vám vždy jen kombinace povolené v rámci programu Zelená úsporám.

Oblast podpory

Výše podpory

Zároveň je požadováno snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření. Parametry celkového zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 1550 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy domu.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Zároveň je požadováno snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření. Parametry celkového zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 2200 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy domu.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Zároveň je požadováno snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření. Parametry celkového zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 1050 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 podlahové plochy bytu.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Zároveň je požadováno snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření. Parametry celkového zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 1500 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 podlahové plochy bytu.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Dosažení úspory alespoň jedním z opatření a) - e)
a) zateplením vnějších stěn,
b) zateplením střechy/stropu,
c) zateplením podlahy,
d) výměnou oken a dveří,
e) instalací nuceného větrání s rekuperací.
Zároveň je požadováno dosažení předepsaných vlastností konstrukcí. Přesné parametry dílčího zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 450 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 podlahové plochy bytu.
Dosažení úspory alespoň jedním z opatření a) - e)
a) zateplením vnějších stěn,
b) zateplením střechy/stropu,
c) zateplením podlahy,
d) výměnou oken a dveří,
e) instalací nuceného větrání s rekuperací.
Zároveň je požadováno dosažení předepsaných vlastností konstrukcí. Přesné parametry dílčího zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 650 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy domu.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Pokud se chystáte pouze vyměnit okna, je pravděpodobnost dosažení výše této úspory nízká. Pravděpodobně budete muset použít výměnu oken v kombinaci s částečným provedením jiného opatření.
Pokud se chystáte pouze vyměnit okna, je pravděpodobnost dosažení výše této úspory nízká. Pravděpodobně budete muset použít výměnu oken v kombinaci s částečným provedením jiného opatření.
Dosažení úspory alespoň jedním z opatření a) - e)
a) zateplením vnějších stěn,
b) zateplením střechy/stropu,
c) zateplením podlahy,
d) výměnou oken a dveří,
e) instalací nuceného větrání s rekuperací.
Zároveň je požadováno dosažení Programem předepsaných vlastností konstrukcí. Přesné parametry dílčího zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 600 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 podlahové plochy bytu.
Dosažení úspory alespoň jedním z opatření a) - e)
a) zateplením vnějších stěn,
b) zateplením střechy/stropu,
c) zateplením podlahy,
d) výměnou oken a dveří,
e) instalací nuceného větrání s rekuperací.
Zároveň je požadováno dosažení Programem předepsaných vlastností konstrukcí. Přesné parametry dílčího zateplení stanoví odborný posudek. Výše podpory je 850 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Toto opatření není pro tento typ objektu přípustné.
Pro tuto výši úspory je ve většině případů nutná kombinace více opatření. Výjimkou je kvalitní zateplení velké části plochy obálky budovy.
Pro tuto výši úspory je ve většině případů nutná kombinace více opatření. Výjimkou je kvalitní zateplení velké části plochy obálky budovy.
Výše podpory je 150 000 Kč/byt. jednotku. Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu jsou uvedeny v Příloze č. 1/12.
Výše podpory je 250 000 Kč/RD. Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu jsou uvedeny v Příloze č. 1/12.
Výše podpory je 250 000 Kč/RD. Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu jsou uvedeny v Příloze č. 1/12.
Výše podpory je 150 000 Kč/byt.jednotku. Technické a energetické požadavky pro dosažení pasivního standardu jsou uvedeny v Příloze č. 1/1.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 25 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 50 000 Kč.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 25 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 80 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla s akumulační nádrží > 50 l na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu zdroje. Výše podpory činí 80 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla s akumulační nádrží > 50 l na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu zdroje. Výše podpory činí 25 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 25 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 95 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla. Výše podpory činí 95 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla. Výše podpory činí 25 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 20 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 75 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla. Výše podpory činí 75 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla. Výše podpory činí 20 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 15 000 Kč/byt.jednotku.
Výměna stávajícího zdroje na tuhá a kapalná fosilní paliva za nový. Výše podpory činí 50 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla. Výše podpory činí 50 000 Kč.
Instalace nového zdroje tepla. Výše podpory činí 15 000 Kč/byt.jednotku.
Kombinace zdroje na biomasu a tepelného čerpadla může vést k neefektivnímu a neekonomickému využití těchto zdrojů. Tuto kombinaci zdrojů tepla je třeba konzultovat s odborníkem.
Výše podpory činí 25 000 Kč/byt.jednotku.
Výše podpory činí 55 000 Kč.
Výše podpory činí 55 000 Kč.
Výše podpory činí 25 000 Kč/byt.jednotku.
Výše podpory činí 35 000 Kč/byt.jednotku.
Výše podpory činí 80 000 Kč.
Výše podpory činí 80 000 Kč.
Výše podpory činí 35 000 Kč/byt.jednotku.
Dotační bonus
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 50.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
A + C.1
A + C.3
B + C.3
C.2 + C.3
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 20.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
A + C.1
A + C.3
B + C.3
C.2 + C.3
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 20.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
B + C.3
C.2 + C.3
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 50.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
B + C.3
C.2 + C.3
Energetické hodnocení
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 15.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
A
C.1 a C.2
C3
 Výpočet měrné potřeby tepla je podpořen vždy jen jednou – při kombinaci více opatření v jedné budově. V oblasti C3 je podpora vyplácena pouze v případě kombinace příprava teplé vody + přitápění.
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 10.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
A
C.1 a C.2
C3
Výpočet měrné potřeby tepla je podpořen vždy jen jednou – při kombinaci více opatření v jedné budově. V oblasti C3 je podpora vyplácena pouze v případě kombinace příprava teplé vody + přitápění.
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 10.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
C.1 a C.2
C3
Výpočet měrné potřeby tepla je podpořen vždy jen jednou – při kombinaci více opatření v jedné budově. V oblasti C3 je podpora vyplácena pouze v případě kombinace příprava teplé vody + přitápění.
Výše podpory je stanovena v jednotné výši 15.000 Kč pro tyto kombinace oblastí podpory:
C.1 a C.2
C3
Výpočet měrné potřeby tepla je podpořen vždy jen jednou – při kombinaci více opatření v jedné budově. V oblasti C3 je podpora vyplácena pouze v případě kombinace příprava teplé vody + přitápění.
Projektová dokumentace, kontrola správnosti provedení
Výše podpory je dle oblasti:
A - 2 000 Kč/byt (max. 5%  poskytnuté podpory)
B - 40 000 Kč
C - 15 000 Kč
Dotace na projekty jednotlivých opatření v jedné budově se sčítají.
Výše podpory je dle oblasti:
A - 10 000 Kč
B - 40 000 Kč
C - 5 000 Kč
Dotace na projekty jednotlivých opatření v jedné budově se sčítají.
Výše podpory je dle oblasti:
B - 40 000 Kč
C - 5 000 Kč
Dotace na projekty jednotlivých opatření v jedné budově se sčítají.
Výše podpory je dle oblasti:
B - 40 000 Kč
C - 15 000 Kč
Dotace na projekty jednotlivých opatření v jedné budově se sčítají.
Maximální možná výše dotace
Uvedené částky jsou maximální, celková výše podpory nesmí přesáhnout investiční náklady.Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám