Právě se nacházíte: home page » Kalkulačky » Kalkulačka: topíte hospodárně?

Kalkulačka: topíte hospodárně?

Ověřte si, jak je z hlediska spotřeby energie na vytápění hospodárný váš dům nebo byt. Pro vyplnění údajů potřebujete faktury za topná média (plyn, elektřina, ústřední vytápění atd.), anebo potřebuje vědět, kolik paliva za rok celkem protopíte (uhlí, dřevo apod.). Pomocí této kalkulačky se dozvíte, zda vám zbytečně neutíká teplo. Údaj o tom, zda protopíte přiměřeně, anebo hodně, se dozvíte po vyplnění všech potřebných údajů - výsledek se zobrazí v barevném pásku dole.

Víte, kolik protopíte?

Zavřít Pomocí této kalkulačky se dozvíte, zda vám zbytečně neutíká teplo. Údaj o tom, zda protopíte přiměřeně, anebo hodně, se dozvíte po vyplnění všech potřebných údajů – výsledek se zobrazí v barevném pásku dole.
Nápověda
m2
Nápověda
°C

Zavřít U rodinného domu
Celková podlahová plocha všech podlaží budovy je vymezena vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor. Tuto hodnotu lze vyčíst z projektové dokumentace, listu vlastnictví (výpisu z katastru nemovitostí) či kolaudačního rozhodnutí.
U bytu
Plocha bytu bez balkonu, sklepa a dalších nevytápěných prostor.
Zavřít Teplotu vnitřního vzduchu ve vašem domě, na kterou vytápíte. Standardní teplota je 21°C.
Nápověda Zdroj vytápění
Zavřít Proč je vidět více zdrojů vytápění?

Podílí-li se na vytápění objektu více zdrojů energie s různými druhy paliva, je třeba zadat všechny tyto zdroje – například vytápíte-li dům plynem a ještě si přitápíte krbovou vložkou. Je možné zadat až tři zdroje energie.

Palivo:

Zvolte druh paliva, které využíváte pro vytápění vašeho domu nebo bytu.

Pokud jsou používány - vyplňteZavřít Z faktur za palivo – topné médium – sečtěte spotřebu topného média (plynu, elektřiny, tepla při ústředním vytápění, uhlí, dřeva atd.) za ucelené období 12 měsíců, například od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. Pro sečtení 12 měsíců budete pravděpodobně potřebovat více faktur.
Spotřebu elektřiny na jiné účely než topení (svícení, domácí spotřebiče apod.) kalkulačka automaticky odečítá.
Zavřít Pokud je váš zdroj tepla využíván i pro ohřev vody, uveďte počet osob, který zdroj využívá – u rodinného domu počet osob v domě, u bytu počet osob v bytě.
Nápověda
Zavřít Zvolte dvanáctiměsíční fakturační období, pro které máte informace o spotřebě paliva. 12 měsíců je pro výpočet nutných, protože budete mít souhrnný přehled o spotřebě za roční topnou sezonu (nebo za části dvou topných sezon).
Nápověda
Zavřít Zvolte okres, v kterém bydlíte. Údaj slouží pro porovnání vaší spotřeby s klimatickými daty ve fakturačním období – kalkulačka zjistí, jaké byly teploty v daném období a regionu a podle nich spočítá hospodárnost vašeho domu či bytu.


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám