Právě se nacházíte: home page » Ukázkové příklady

Ukázkové příklady

Přemýšlíte, na kolik přijde celkové zateplení vašeho rodinného domu? Jak velkou část nákladů pokryje dotace z programu Zelená úsporám? A za jak dlouho se vám vložená investice vrátí? Lepší představu o výdajích a přínosech spojených s celkovým zateplením rodinného domu (oblast podpory A.1) vám pomohou získat následující ukázkové příklady pro běžné typy rodinných domů.

Celkové zateplení rodinného domu podle požadavků programu Zelená úsporám představuje určitou finanční investici. Přestože jsou tyto příklady pouze orientační a spočítané pro vzorovou situaci, ukazují, že návratnost vložených prostředků může být díky výši dotace a vysoké roční úspoře nákladů na vytápění velmi rychlá.

Upozorňujeme, že příklady jsou počítány pro oblast A.1 - celkové zateplení. To znamená, že nemusí odpovídat všem podmínkám požadovaným pro oblast A.2 - dílčí zateplení.

Ukázkové příklady pro celkové zateplení RD
s dosažením měrné roční potřeby tepla 70 kWh na m2

Dvoupodlažní RD se sedlovou střechou,
s obvodovými stěnami z keramických zdících prvků
a stropy z tvarovek typu Hurdis

Realizovaná opatření: zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu druhého nadzemního podlaží, výměna všech oken za nová s izolačním dvojsklem a výměna vchodových dveří.

RD o dvou podlažích s obvodovými stěnami
z pórobetonových tvárnic a stropy z železobetonových
dutinových panelů

Realizovaná opatření: zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu druhého nadzemního podlaží, výměna všech oken za nová s izolačním dvojsklem a výměna vchodových dveří.

Dvoupodlažní RD s obvodovými stěnami ze škvárobetonu
a šikmou střechou zateplenou mezi krokvemi

Realizovaná opatření: zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy v šikmé rovině krovu a stropu druhého nadzemního podlaží, výměna oken za nová s izolačním dvojsklem a výměna vstupních dveří.

RD o dvou podlažích s obvodovými stěnami
z keramických tvarovek CDm a šikmou střechou
zateplenou mezi krokvemi

Realizovaná opatření: zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy v šikmé rovině krovu a stropu 2NP, výměna všech oken za nová s izolačním dvojsklem a výměna vchodových dveří.

Dvoupodlažní RD s pultovou nezateplenou střechou,
s obvodovými stěnami z keramických zdících prvků
a stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis

Realizovaná opatření: zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu druhého nadzemního podlaží, výměna všech oken za nová s izolačním dvojsklem a výměna vchodových dveří.

Ukázkové příklady pro celkové zateplení RD
s dosažením měrné roční potřeby tepla 40 kWh na m2

RD o dvou podlažích s obvodovými stěnami
z pórobetonových tvárnic  a sedlovou střechou
zateplenou nad krokvemi

Realizovaná opatření: zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy v šikmé rovině krovu a stropu druhého nadzemního podlaží, výměna všech oken za nová s izolačním dvojsklem, výměna vchodových dveří a instalace nuceného větrání s rekuperací tepla.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám