Právě se nacházíte: home page » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

 • Seznam odborných dodavatelů (SOD)

  Seznam dodavatelů/poskytovatelů služeb, kteří prokázali svoji kvalifikaci spolu s osvědčením o odbornosti v jedné či více činnostech, které jsou v rámci programu podporované. Registrace do seznamu je bezplatná. Žadatel může při realizaci projektu podporovaného z programu Zelená úsporám využít pouze služeb dodavatelů uvedených v SOD. Projekt, při jehož realizaci žadatel využije služeb dodavatele, který není uveden v SOD, nebude podpořen, stejně tak projekt realizovaný svépomocí. Tato podmínka se nevztahuje na realizace v oblasti podpory B (pasivní výstavba).
 • Seznam výrobků a technologií (SVT)

  Seznam materiálů, výrobků a technologií splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Výrobky do SVT registruje zdarma jejich výrobce/dodavatel. Žadatel může čerpat podporu pouze na výrobek uvedený v SVT. Tato podmínka se nevztahuje na realizace v oblasti podpory B (pasivní výstavba).
 • Solárně-termický kolektor

  Systém sloužící k absorpci slunečního záření a jeho využití ve formě tepla určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění.
 • Společenství vlastníků jednotek

  Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu. Rozšiřující informace o Společenství bytových jednotek v kontextu programu Zelená úsporám naleznete zde.
 • Stanovený energetický standard

  Splnění požadavků na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov podle ČSN 73 0540 v platném znění a na požadované energetické náročnosti rodinného nebo bytového domu nepřesahující hodnotu roční měrné potřeby tepla na vytápění stanovenou programem.
 • Stavebně-technické posouzení

  Odborné posouzení současného stavebnětechnického stavu domu s cílem získat co nejspolehlivější informace o technickém stavu, provedení a vlastnostech stávajícího objektu. Posudek slouží jako podklad projektu pro změnu stavby (rekonstrukce, nástavba, přístavba apod.).


Aktuality

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

04.10.2013 Dokládání realizace opatření a postup při změně v žádosti o podporu

Aktualizovali jsme postup dokládání realizace a změn v žádosti o podporu pro žadatele, kteří ještě nedoložili realizaci opatření, na které žádali podporu z programu Zelená úsporám. Zároveň upozorňujeme žadatele, aby realizaci doložili co nejdříve, aby mohla být podpora vyplacena do konce roku 2013.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám