Právě se nacházíte: home page » Seznam výrobků a technologií » Žádost o zápis do Seznamu výrobků a technologií » Certifikáty pro zápis do SVT

Certifikáty pro zápis do SVT

 Jaké certifikáty jsou potřeba pro zápis do Seznamu výrobků a technologií vychází ze stanoviska Svazu zkušeben pro výstavbu" k potřebným dokumentům pro jednotlivé skupiny výrobků registrovaných v Seznamu výrobků a technologií (SVT) z 29. 4. 2009 a ze stanoviska „Strojírenského zkušebního ústavu" z 2. 6. 2009 pro kotle na biomasu.

Vhodnost užití výrobků pro konkrétní stavbu určí vždy projektant.

Vysvětlivky:  
Nezávislý orgán
AO - Autorizovaná osoba (dříve Státní zkušebna)
NO - Notifikovaný orgán (notifikován EU)

V současné době je optimálním průkazem certifikát výrobku „Osvědčeno pro stavbu", který plně garantuje splnění legislativních požadavků v ČR a to nejenom pro umístění výrobku na trh, ale i do stavby.

Pokud není doložen tento certifikát, což bude u převážné většiny výrobků, je nezbytné pro jednotlivé skupiny výrobků požadovat doložení následujících dokumentů:

1) Otvorové výplně:

 • Certifikát výrobku + protokol k certifikaci dle NV 163 vydané nezávislým orgánem (AO) + prohlášení o shodě, nebo
 • Protokol o ověření shody výrobků vydaný nezávislým orgánem dle NV 163 + prohlášení o shodě, nebo
 • Protokol o počáteční zkoušce typu, vydaný notifikovaným orgánem dle NV 190 + prohlášení o shodě

2) Průmyslově vyráběné izolace
(pěnové polystyreny, minerální vlákna atd.):

 • Certifikát výrobku + protokol k certifikaci vydaný AO + prohlášení o shodě, nebo
 • ES Certifikát shody vydaný notifikovaným orgánem + prohlášení o shodě, nebo
 • Protokol o počáteční zkoušce typu vydaný notifikovaným orgánem ES + prohlášení o shodě

3) Zateplovací systémy:

 • Certifikát + protokol k certifikaci, vydaný AO + prohlášení o shodě, nebo
 • ES certifikát shody nebo ES certifikát systému řízení výroby, vydaný notifikovaným orgánem + ES prohlášení o shodě, Evropské technické schválení ETA

4) Sluneční kolektory:

 • Certifikát + protokol k certifikaci, vydaný nezávislým orgánem AO + prohlášení o shodě, nebo
 • Protokol o ověření shody vydaný nezávislým orgánem AO + Prohlášení o shodě

5) Tepelná čerpadla:

 • Protokol o ověření shody + doložení parametrů požadovaných programem

6) Kotle na biomasu

Kotle na biomasu spadají pod nařízení vlády (dále jen NV) č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (dále jen NV 163/2002 Sb.), kde je tento typ výrobku uveden v příloze č. 2, skupina výrobků č. 10 pořadové číslo 6 s následujícími možnými postupy posuzování shody a vydávanými dokumenty:

 • Pro předepsanou úroveň reakce na oheň A11, A21, B1, C1 - postup podle §5a s následným vystavením protokolu o počáteční zkoušce typu (předmětem je i posouzení systému řízení výroby popř. posouzení systému kontroly výrobků dovozcem) a certifikátu výrobku. Výrobce nebo dovozce je povinen vydat písemné prohlášení o shodě ve smyslu § 13 NV č. 163/2002 Sb.

  Platnost certifikátu je podmíněna prováděním pravidelného dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce v místě výroby s vystavením zprávy autorizovanou osobou a to nejméně 1xza 12 měsíců.

  V případě, že dovozce při dohledu nezajistí autorizované osobě posouzení systému řízení výroby u výrobce, postupuje autorizovaná osoba podle §5. Zde jsou výstupy shodné jako u §5a s tím, že při dohledu autorizovaná osoba provede nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce a provede zkoušky vzorků výrobku.

 • Pro předepsanou úroveň reakce na oheň A12, A22, B2, C2 , D, E - postup podle §7 s vystavením protokolu o počáteční zkoušce typu s uvedením doby platnosti.
  Výrobce nebo dovozce je povinen vydat písemné prohlášení o shodě ve smyslu § 13 NV č. 163/2002 Sb.
 • Pro předepsanou úroveň reakce na oheň (A1 až E3)3, F - postup posouzení shody výrobcem podle §8. Výrobce je povinen vydat písemné prohlášení o shodě ve smyslu § 13 NV č. 163/2002 Sb.
 • §7 a §8 může výrobce podle své volby nahradit §5 (výstupy viz bod 1).


Výše uvedené postupy garantují splnění legislativních požadavků pro uvádění výrobků na trh v České republice.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám