Právě se nacházíte: home page » Aktuality » Aktuality pro žadatele

Aktuality pro žadatele

Aktuální informace pro žadatele o dotace na zateplení veřejných budov z programu Zelená úsporám

19.07.2010
S ohledem na vysoký zájem o dotace na zateplení veřejných budov z programu Zelená úsporám může být aplikace BENE-FILL, jejímž prostřednictvím se podávají elektronické žádosti, pro některé žadatele dočasně nedostupná. Hodnoceny budou všechny žádosti podané  v pondělí 19. 7. a dále všechny žádosti podané v následující dny až do uzavření výzvy bez ohledu na hodinu podání.

Elektronický příjem žádostí na veřejné budovy začíná 19. 7. v 6:00 h. ráno

16.07.2010
Příjem žádostí o podporu na zateplení budov veřejného sektoru začíná 19. 7. v 6:00 h. ráno. V tuto dobu bude spuštěna rubrika Podání žádosti a v ní otevřen přístup do elektronického prostředí BENE-FILL. V něm si žadatelé vyplní elektronický formulář žádosti. Ten poté vytisknou ve dvou vyhotoveních a spolu s dalšími vyžadovanými přílohami doručí na příslušné krajské pracoviště SFŽP (specialista OPŽP). Podrobnější informace k žádosti najdete už teď v rubrice Jak podat žádost.

Veřejné budovy na webu Zelená úsporám

02.07.2010
K rozšíření programu Zelená úsporám o budovy veřejného sektoru je nově na webu k dispozici text směrnice MŽP č. 7/2010 a její přílohy a rovněž výzva k podávání žádostí. K rozšíření programu o podporu zateplení škol, nemocnic, ústavů sociální péče apod. jsme připravili rovněž speciální podstránku, kam budeme postupně doplňovat všechny důležité informace a dokumenty pro žadatele.

Z programu Zelená úsporám poptáváno už 9 miliard

01.07.2010
Počet celkově podaných žádostí v programu překročil už 33 tisíc a tyto žádosti představují zhruba 9 miliard korun podpory. Schválených žádostí ke konci června je více než 23 tisíc a prostředky rezervované na dotace činí bezmála 5 mld. korun.

Při zateplování pozor na rorýse a netopýry

30.06.2010
Při rekonstrukci a zateplování budov je třeba brát ohled na výskyt rorýsů a netopýrů. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je hnízdiště rorýsů či netopýrů třeba ohlásit a projednat na příslušném orgánu ochrany přírody. A to před zahájením stavebních prací.

Rozšíření programu Zelená úsporám

18.06.2010
Program Zelená úsporám podpisem dodatku č. 1 ke Směrnici MŽP č. 9/2009 změnil některé podmínky zejména v oblasti C. Nově otevřel možnost dotace pro tepelná čerpadla technologie vzduch-vzduch a rozlišil také výši dotace u čerpadel podle toho, zda jsou nebo nejsou vybavena invertorem nebo akumulační nádrží. U solárních kolektorů určených pro přípravu teplé vody a pro přitápění se pak snížily parametry na požadované hodnoty dosažených solárních zisků. V oblasti C mohou za níže uvedených podmínek nově žádat i vlastníci jednotlivých bytů v bytovém domě.

Zelená úsporám i pro budovy veřejného sektoru a další rozšíření programu

11.06.2010
O dotace z programu Zelená úsporám budou moci nově žádat i vlastníci budov veřejného sektoru (tj. např. školek, domovů důchodců apod.). Významnou změnou je také rozšíření možnosti čerpání dotací na další typ čerpadel a upraven byl i požadovaný roční reálný energetický zisk u solárních panelů.

Více informací k úsporným spotřebičům

01.06.2010
Nová aktivita Partnerství Zelená úsporám se zaměřuje na osvětové aktivity vedoucí k dalším úsporám energie v domácnostech.  "Cílem programu Partnerství Zelená úsporám je dát tuzemským spotřebitelům jednoznačnou informaci o tom, který elektrický spotřebič splňuje nejnáročnější parametry energetické úspornosti.

Lidé už zažádali o dotace ve výši téměř 6,5 miliardy korun

31.05.2010
O podporu na využití obnovitelných zdrojů energie a její úspory projevilo zájem ke konci května už víc než 22 tisíc lidí. To odpovídá úhrnné výši dotací 6,4 miliardy korun.  Z celkové částky zhruba 18 miliard korun určené na podporu v programu Zelená úsporám to představuje víc než třetinu. Počet žádostí o dotace se navíc každým měsícem zvyšuje

Zelená úsporám pomůže v oblastech postižených povodněmi

21.05.2010
Žádosti o podporu z programu Zelená úsporám, které přijdou z oblastí zasažených květnovými povodněmi, budou vyřízeny přednostně. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí představil konkrétní pomoc pro lidi ze zasažených oblastí. „Administraci upravíme tak, aby žadatelé mohli čerpat peníze z programu co nejrychleji," uvedl ředitel SFŽP Petr Štěpánek.
Počet nalezených článků 56, zobrazeny články od 21 do 30
<< < [1] [2] 3 [4] [5] [6] > >>


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám