Právě se nacházíte: home page » Požadavky na dokumentaci

Požadavky na dokumentaci

K žádosti o poskytnutí dotace je třeba vždy přiložit projekt, z něhož je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných opatření a také to, že tato opatření splňují požadavky programu Zelená úsporám. Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory A, B, C.1, C.2 a C.3 stanoví následující dokumenty (vždy je nutno zároveň řídit se platnými normami a zákony ČR). Uvedený minimální rozsah projektu je nutné  předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko stavebního úřadu, tedy i v případě, že úprava nevyžaduje ani ohlášení, ani stavební povolení.

Odborník, který vám zpracovává dokumentaci, za svou práci plně zodpovídá. Je tedy nanejvýš dobré si jeho služby zajistit smluvně. Vzor smlouvy o dílo se zpracovatelem dokumentace najdete zde, s dodavatelem opatření pak zde.

A. Úspora energie na vytápění

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla

C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
do novostaveb

C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

Seznam oprávněných zpracovatelů pro zpracování minimálního rozsahu dokumentace předkládaného k žádosti o dotaci naleznete zde:

Po dokončení investiční akce žadatel na bance předkládá mj. i faktury s položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení.  Informace o náležitostech faktury  a uznatelných nákladech najdete zde:

Důležité odkazy:Aktuality

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

04.10.2013 Dokládání realizace opatření a postup při změně v žádosti o podporu

Aktualizovali jsme postup dokládání realizace a změn v žádosti o podporu pro žadatele, kteří ještě nedoložili realizaci opatření, na které žádali podporu z programu Zelená úsporám. Zároveň upozorňujeme žadatele, aby realizaci doložili co nejdříve, aby mohla být podpora vyplacena do konce roku 2013.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám