Právě se nacházíte: home page » Seznam odborných dodavatelů » Žádost o zápis do Seznamu odborných dodavatelů » Jak se registrovat do SOD - krok za krokem

Jak se registrovat do SOD - krok za krokem

Zapište se jako dodavatel pro program Zelená úsporám. Je to zdarma a jednoduché!

1) Kdo se může zapsat?

Realizační a montážní firmy v dotovatelných oblastech,
jako například:

 • Tepelné izolace
 • Okna
 • Střešní okna
 • Vnější dveře
 • Systém nuceného větrání s rekuperací
 • Kotle na biomasu
 • Akumulační nádrže a zásobníky teplé vody
 • Tepelná čerpadla
 • Solární kolektory

2) Čím se musím prokázat?

Beztrestnost a bezdlužnost:

 • Výpis z evidence Rejstříku trestů osoby zastupující dodavatele (jednatel, statutární orgán apod. - tato osoba musí být uvedena v sekci „Osoby oprávněné jednat"). Výpis nesmí být starší 90 dnů 
 • Čestné prohlášení dodavatele (šablona zde), které si dodavatel vytiskne, podepíše, naskenuje a vloží do žádosti. Osoba, která podepisuje čestné prohlášení, musí být uvedena v sekci „Osoby oprávněné jednat".

Zápis v Obchodním resp. Živnostenském rejstříku:

 •  Výpis nesmí být starší 90 dnů

Odbornou způsobilost v příslušném oboru:

 • Autorizace osob, certifikáty o zaškolení - informativní vzor zde

  Pro jaké činnosti je potřeba dokazovat odbornou způsobilost:
  Pro potřeby SOD je třeba doložit osvědčení o proškolení k provádění kompletních certifikovaných zateplovacích systémů nebo k instalaci funkčních technologických celků. Při používání dílčích komponentů je nutné postupovat podle pokynů výrobce nebo dodavatele výrobku.

  Dokumenty budete potřebovat ve formě „papírového" výpisu i nascenované pro přiložení k on-line registraci (do velikosti do 2 MB)

3) Jaké další informace budu potřebovat
k elektronické registraci?

Před samotnou registrací si prohlédněte informativní vzor žádosti, který Vám pomůže se zorientovat při registraci.

4) Jak probíhá registrace v on-line systému?

Nejprve se zaregistrujete v on-line registračním systému, samotná žádost o zápis se vždy vyplňuje elektronicky! Po registraci vám bude odeslán email na vámi uvedenou emailovou adresu s heslem. Pod tímto heslem se můžete přihlásit a vyplňovat elektronickou žádost. Po vyplnění všech povinných údajů a přiložení požadovaných dokladů (v elektronické podobě, jeden soubor by neměl přesáhnout velikost 2MB) žádost o registraci odešlete. Po odeslání již není možné měnit údaje, dodavatel má k dispozici pouze náhled jím vyplněné žádosti.

5) Co s originály dokumentů
- jako například výpis z Rejstříku trestů?

Všechny základní doklady (výpis z Rejstříku trestů, čestné prohlášení, výpis z Obchodního či Živn. rejstříku, osvědčení o zaškolení) následně dodavatel zašle i v listinné podobě ve formě originálů nebo úředně ověřených kopií na korespondenční adresu Státního fondu životního prostředí. Obálku označte značkou GIS - zápis SOD.

6) Jak se úspěšně registrovat
a jaké jsou nejčastější nedostatky registrací?

Co je třeba zkontrolovat, pokud vám nepřijde potvrzení vaší registrace do 30 dnů, nebo co dělat, pokud se vám nedaří do systému načíst nascanovanou přílohu - to zjistíte zde.

7) Kdy se dozvím, zda byla moje žádost přijata?

Pracovník SFŽP překontroluje údaje a žádost do 30 dnů schválí (po schválení vám přijde email o schválení) anebo žádost vrátí zpět do stavu rozpracováno a požádá vás o doplnění údajů.

8) Jak mohu - po výzvě pracovníků SFŽP -
- svou registraci doplnit?

Po vrácení do stavu rozpracováno se můžete přihlásit pod stejným heslem a údaje opravit. Poté opět žádost elektronicky odešlete.

9) Jsem již registrovaný, ale v naší firmě došlo
k nějakým zásadním změnám. Jak mám postupovat?

Vaše firma je již zapsaná v Seznamu odborných dodavatelů a došlo u vás ke změně - pak nahlásíte změnu prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici v on-line registračním systému. Přihlásíte se stejným způsobem jako při registraci a poté zvolíte záložku „Změna údajů". Vyplníte formulář včetně naskenovaných příloh (originály nebo úředně ověřené kopie) a uložíte.

Pokud byste z nějakého důvodu chtěli svoji firmu ze Seznamu (SOD) odhlásit, použijte prosím Žádost o vyškrtnutí dodavatele. Řádně vyplněnou žádost pak odešlete buď v listinné podobě na Státní fond životního prostředí ČR, nebo naskenovanou e-mailem na info@zelenausporam.cz, předmět zprávy "Žádost o vyškrtnutí SOD.  

10) Potřebujete více informací?

Prostudujte Příručku dodavatele a dostupné informace na těchto webových stránkách (např. Dokumenty ke stažení, Média o nás).


Těšíme se na vaši účast v programu. Naším cílem je zpřístupnit program
nejširším vrstvám firem provádějícím kvalitní práci! Pomozte nám vaší přihláškou!

Děkujeme Vám
Váš tým Zelená úsporám!Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám