Právě se nacházíte: home page » Dokumenty ke stažení » Osoby nepronajímající byty (domácnost) » A. Úspora energie na vytápění

A. Úspora energie na vytápění

Osoby nepronajímající byty (domácnost)

Kompletní žádost vždy obsahuje tyto součásti: samotnou žádost, krycí list technických parametrů, plnou moc a souhlasné prohlášení vlastníků. Důležitými technickými přílohami jsou projekt a odborný posudek, které vám zpracuje autorizovaný odborník. Seznam všech potřebných příloh si můžete zkontrolovat zde.

Dokument typu zip  Všechny formuláře okamžitě ke stažení

Žádost o podporu

Vyplňte příslušný formulář, kterým žádáte o o podporu v oblasti A - Úspora energie na vytápění (A.1 - Komplexní zateplení obálky budovy, vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu, A.2 - Kvalitní zateplení vybraných části obálky budovy - dílčí zateplení):

Při vyplňování formuláře postupujte podle pokynů pro vyplnění žádosti:

Pokud žádáte ve více oblastech podpory zároveň, vyplňujete také více formulářů zároveň!

Krycí list

Krycí listy technických parametrů - jsou nezbytnou přílohou žádosti. Tento list vám pomůže vyplnit projektant či jiný autorizovaný specialista.

Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitostí

Plná moc

A nyní už vám nic nebrání k úspěšnému podání žádosti!

Pro vyplnění interaktivních formulářů s příponou ZFO musíte mít v počítači nainstalovaný program 602XML Filler, který si zdarma můžete stáhnout na stránkách Software602, kde naleznete i veškeré pokyny k instalaci programu.
 Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám