Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi » V.I. Nejčastější chyby dodavatelů při zápisu do SOD a SVT

V.I. Nejčastější chyby dodavatelů při zápisu do SOD a SVT

1. Podpis osoby oprávněné jednat není shodný s podpisem na čestném 
prohlášení. 
 
2. Osoba oprávněná jednat není shodná s osobou uvedenou ve výpise z 
Živnostenského listu či Obchodního rejstříku. 
 
3. Chybí podpis na čestném prohlášení. 
 
4. Není doložen výpis z rejstříku trestů u všech osob, jež jsou uvedeny 
jako osoby oprávněné jednat. 
 
5. Při vkládání nascanovaných dokumentů použijte funkci komprimace 
dokumentů - přiložit lze pouze 1 dokument / dokumenty scanujte tak, aby byly 
jednotlivé stránky vloženy v jednom dokumentu/. 
 
6. Chybí osvědčení o zaškolení dodavatele výrobcem. Žadatelé nemají 
doloženy všechny certifikáty či osvědčení k jimi uváděným výrobcům. 
 
7. Kategorizace výrobků. resp. technologií musí odpovídat výpisu z OR 
či ŽL. 
 
8. U dokladu prokazujícího zaškolení či certifikátu je prošlá platnost 
/certifikát je neaktuální - neplatný, či s omezenou platností/. 
 
9. Všechny vkládané dokumenty musí být nascanované 
originály! / nevkládejte odkazy na www stránky či dokumenty ve formátu MS 
word/.

10. Není doložen parametr programu ( např. u oken Uw = 1,2)  

11. Nascanovaná příloha přesahuje přípustnou velikost 2 MB. Komprimujte velikost obrázku pomocí jednoduchých programů zdarma (na internetu je jich nepřeberně, např. Image Minimizer 1.0 nebo OptimumJPEG .

12. Všechny položky on-line registračního systému nejsou vyplněné. Nebo jsou vyplněné, ale zapomněli jste dokončit registraci tlačítkem „odeslat".Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám