Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Kdy je vyplacena dotace? Před započetím stavby, nebo po jejím dokončení? Lze financování rozdělit?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ne, financování rozdělit nelze, dotace se vyplácí vždy zpětně, až po ukončení realizace projektu a doložení všech požadovaných dokumentů (zejm. faktury a potvrzení o jejich úhradě). Opatření musíte nejprve profinancovat z vlastních zdrojů.
Mohu si vyžádat u fondu také půjčku?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ne, od SFŽP ČR čili od fondu půjčku nezískáte. Půjčku na výstavbu nebo hypotéku si můžete vyřídit v bance nebo jiném peněžním ústavu (stavební spořitelně apod.).
Co musejí okna splňovat pro dodržení podmínek dotace – pouze tepelnou prostupnost, nebo je dán i počet komor a druh plastu?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Rozhodujícím parametrem je součinitel prostupu tepla oknem. V případě, že je součástí realizace také instalace nuceného větrání s rekuperací, musejí okna splnit také požadavky na spárovou průvzdušnost.
Jaké jsou fakturační údaje SFŽP ČR?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Jsou uvedeny na webových stránkách SFŽP ČR: Sídlo: Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1 , 148 00 Praha 11Chodov IČ: 00020729, DIČ: --- Bankovní spojení: 9025001/0710 ČNB Praha Korespondenční adresa: SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
Dotaci na projekt budete proplácet v okamžiku schválení žádosti, tedy proplatíte ji ještě před realizací investice? Může se stát, že dáte dotaci na projekt a k realizaci potom nedojde?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano. V případě, že žadatel nezrealizuje opatření v souladu s podmínkami Programu, musí však vyplacenou podporu na projekt vrátit.
Může samotná výměna oken vůbec způsobit úsporu spotřeby tepla o 20 %?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V některých případech ano. Doporučujeme nechat si provést výpočet od experta nezávislého na dodavateli oken. Samotná výměna oken s sebou nese více potenciálně negativních dopadů, které by vám měl umět odborník pomoci ošetřit. Pokud jde o úsporu tepla, ta se obvykle v případě výměny oken pohybuje v rozmezí 10–25 % a záleží na složení konstrukcí, velikosti i a typu stávajících oken. Například čím větší je celková plocha oken v poměru k ploše obálky, tím pravděpodobnější je dosažení vyšší úspory apod.
Koupil jsem si kotel na biomasu. Pokud dostanu dotaci, podle podmínek Programu se zavazuji používat tento kotel 15 let. Jak mám postupovat, když bude životnost kotle nižší?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Pokud bude životnost kotle nižší než 15 let, zavazujete se jej vyměnit za kotel se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. Jinak řečeno: Dotace se neváže na konkrétní výrobek, ale na to, že budete po dobu 15 let vytápět daný dům podporovaným způsobem.
Kde najdu kontakty na Krajská pracoviště SFŽP ČR?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Adresy a kontakty na Krajská pracoviště SFŽP ČR naleznete zde.
Musejí být dodrženy hodnoty součinitele prostupu tepla?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Dodržení doporučených hodnot součinitele prostupnosti tepla jednotlivými konstrukcemi je podmínkou v oblasti podpory A.2. Podrobnosti jsou ve Směrnici MŽP č. 9/2009, ke stažení zde. Obecně (v oblasti A.1) musejí být dodrženy hodnoty požadované (viz ČSN 73 0540-2 (znění duben 2007)).
Proč mi byla uznána menší částka, než jsem doložil fakturami?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Výše dotace se automaticky vypočítává informačním systémem na základě technických parametrů, které jste uvedli v žádosti a krycím listu. Definitivní výše podpory, která vám je přiznána, je uvedena ve smlouvě o poskytnutí podpory. Ta může být nižší, než celková vyfakturovaná částka v případě, že vámi doložený položkový rozpočet obsahuje i neuznatelné náklady, tj. ty, které se nevztahují přímo k realizaci opatření. Blíže viz pokyn k příloze I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009 (náležitosti faktury), který si můžete stáhnout zde. V případě žadatelů, právnických osob nebo fyzických osob podnikajících, může být výše podpory snížena také pravidly veřejné podpory.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 81 do 90
<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 > >>
      sysel
      
xx8xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 80,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám