Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Je nutné doložit také položkový rozpočet?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, položkový rozpočet musí být doložen po realizaci opatření jako součást faktury (viz vzory), je nezbytný pro stanovení oprávněných investičních nákladů.
Potřebuji poradit s vyplněním žádosti o zápis do SOD. Jak mám postupovat?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Postup při vyplňování žádosti o zápis do SOD je popsán v Příručce pro dodavatele a výrobce a také v rubrice Jak se registrovat - Krok za krokem. Po vyplnění online žádosti a připojení naskenovaných příloh můžete žádost odeslat. Pokud budou v žádosti nějaké nedostatky budete na ně upozorněni v online žádosti v záložce „Nedostatky v žádosti" a žádost vám bude vrácena k doplnění.
Může být certifikátem shody v žádosti do SVT certifikát ze Strojírenského zkušebního ústavu?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, může.
Vyrábíme dřevěná okna a dveře a chceme zaregistrovat různé varianty oken, které splňují podmínku prostupnosti tepla, tzn. např. dřevěná, dřevo-hliníková, pasivní. Vzhledem ke kombinaci s dvojsklem, trojsklem a podobně je variant hodně. Musíme zaregistrovat všechny kombinace, nebo stačí jen podle certifikátů určité typy?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Pokud výrobky splňují technické požadavky, doporučujeme zaregistrovat všechny, na které máte certifikáty.
Při zápisu do seznamu odborných dodavatelů se do kolonky počet zaměstnanců uvádějí pouze zaměstnanci na HPP nebo je možné uvést i pracovníky, kteří pro naši firmu pracují na živnostenský list?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Počet zaměstnanců není povinnou položkou, uvádějí se však pouze kmenoví zaměstnanci (tedy ne živnostníci najatí vaší společností).
Naše firma je na trhu teprve krátce a nemáme mnoho referencí. Je nutné tento údaj při zápisu do Seznamu odborných dodavatelů vyplňovat?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Informace o referenčních zakázkách nejsou povinná položka, a tudíž tuto kolonku vyplňovat nemusíte. Uveďte počet provedených zakázek.
Certifikuje Státní fond životního prostředí ČR firmy, které budou moci zateplování provádět?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Necertifikuje. Firmy se zdarma zapisují do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) a své výrobky do Seznamu výrobků a technologií (SVT) – nejedná se o certifikaci. Podmínkou je, že splňují náležitosti živnostenského zákona, vyplní elektronickou žádost o zařazení do seznamu a pošlou poštou přílohy, které se k této žádosti váží. Veškeré informace i přihláška najdete na webu v rubrice SOD či SVT.
Provedli jsme jako firma registraci do SOD. Nyní se chystáme zařadit naše výrobky do SVT. Můžeme použít stejné heslo jako do SOD?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ne, nemůžete. Systém toto nedovolí. SOD a SVT jsou dvě odlišné databáze a každá si generuje svá hesla.
Do Seznamů odborných dodavatelů se mohou zapsat všechny firmy, které splňují podmínky živnostenského zákona pro tuto oblast stavebnictví. Co když nebudou svoji práci odvádět dobře, hrozí jim vyškrtnutí ze seznamu?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
K vyškrtnutí dojít může, i když seznam ani jiná opatření programu Zelená úsporám nesuplují zákon.  Naší politikou je, že SOD je informační, ne propagační. A nesmí diskriminovat nikoho, kdo splňuje námi vyhlášené podmínky. Nekalé chování firem řeší obchodní právo. Nepoctivá firma tak snadno může přijít o živnostenské oprávnění - pak ji vyškrtneme ze SOD. Nespokojení investoři mohou předat své špatné zkušenosti i prostřednictvím odborných sdružení, pokud takováto firma je jejich členem
Je nějak omezeno stáří budov, na které se může žádat?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V oblasti podpory A nelze žádat na objekty zkolaudované po vyhlášení Programu po dobu jednoho roku od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu. Jinak stáří budov, na které lze žádat, omezeno není.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 71 do 80
<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] > >>
      sysel
      
xx7xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 70,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám