Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Může se do Seznamu výrobků a technologií – SVT přihlásit německá firma, která nemá v ČR obchodní zastoupení, ale své zboží dodává do ČR již několik let prostřednictvím odborných velkoobchodů a toto zboží má technické předpoklady pro zápis do tohoto seznamu?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Do SVT se zapisují výrobky, nikoli výrobce. Výrobky může zaregistrovat výhradní distributor nebo dovozce, pokud výrobek splní veškeré parametry Programu (výrobky musejí mít certifikát výrobku nebo protokol o ověření shody a prohlášení o shodě). Možnost registrace je online na internetu po celou dobu trvání Programu, tj. do 31. 12. 2013.
Existuje seznam autorizovaných architektů?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, seznam naleznete například na internetových stránkách České komory architektů.
Musejí být i projektanti zapsáni v Seznamu odborných dodavatelů?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ne, projektant nemusí být zapsán v SOD, jeho odborná způsobilost je zajištěna autorizací (kulatým razítkem) ČKAIT nebo ČKA.
Chtěla bych si sama pro sebe předběžně spočítat měrnou potřebu tepla na vytápění. Mám jako laik tuto možnost?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Jako laik máte velmi malou šanci tento údaj spočítat správně. Měrnou potřebu tepla vám spočítá autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb (členové ČKAIT), autorizovaný architekt nebo energetický auditor na základě projektové dokumentace.
Může být do Seznamu odborných dodavatelů zapsán živnostník nebo jen firma s certifikacemi ISO?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

Zapsán může být kdokoli, kdo splní podmínky Programu, tedy i živnostník. Certifikace systému řízení jakosti ISO není podmínkou zápisu do SOD.

ISO 9001/9002 je podmínkou  pouze pro dodavatele, který realizuje opatření na panelovém domě v oblasti A1 (viz podmínky Programu Nový panel).
Jaké jsou možnosti doložení ukončení realizace? Práce jsou prováděny tzv. ohláškou. Bude postačovat faktura a předávací protokol o provedení prací, o předání díla? Nebo je vždy podmínkou kolaudace?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V případě ohlášení stavby podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se ukončení realizace mimo jiné dokládá souhlasem s užíváním stavby. Kolaudace je podmínkou pouze tehdy, pokud jsou úpravy stavby prováděny v režimu stavebního povolení.
Je možné, aby zateplení domu a instalaci nového topení provedla při splnění podmínek Programu firma ze Slovenska?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, realizaci zateplení vám může provést slovenská firma, ale musí být zaregistrována v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).
Vyplatí se kotel na biomasu do jednoho rodinného domu, nebo je lepší společná kotelna pro více domů, případně celou obec?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Jako výhodné se trvale prokazuje zřízení místního CZT nebo blokové kotelny pro více domů s využitím spalování biomasy. Nicméně pro získání dotace je nutno splnit podmínky Programu Zelená úsporám, případně využít jiné dotační tituly (například Operační program Životní prostředí).
Jak lze nejlépe ekologicky zlikvidovat starý zdroj vytápění (elektrický kotel, kamna na uhlí apod.)?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Předáním likvidovaného zařízení do sběrného dvora nebo firmě, která instaluje nové zařízení a která také může zajistit předání starého zařízení k likvidaci.
Jak dlouho trvá vyřízení žádosti a kdy dojde k vyplacení dotace?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Po formální akceptaci žádosti (registrace do informačního systému) a věcném schválení (žádost schvaluje rada fondu a kupci emisních kreditů, schválení podepisuje ministr životního prostředí) je žadateli odesláno vyrozumění o poskytnutí podpory. Tento proces může trvat řádově několik měsíců, a to v závislosti na úplnosti a správnosti předložené žádosti a také na počtu aktuálně administrovaných žádostí. Po dokončení realizace projektu a jejím doložení a po podepsání smlouvy o poskytnutí podpory bude dotace poukázána na účet žadatele, a to ve lhůtě do 90 dnů od oboustranného podpisu smlouvy. Dotace je vyplácena výhradně po provedení podporovaných opatření, tedy zpětně.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 61 do 70
<< < [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] > >>
      sysel
      
xx6xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 60,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám