Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Ke kterému dni se stanoví kurz přepočtu pro výpočet veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Kurz přepočtu se stanoví ke dni Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace - tj. jde o kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis).
Kdy mohou být zahájeny stavební práce v rámci programu Zelená úsporám při poskytnutí veřejné podpory v režimu blokové výjimky?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Práce mohou být v takovém případě zahájeny po registraci žádosti do informačního systému Fondu a přidělení unikátního čísla.
Jaké jsou podmínky pro zařazení firem do Seznamu odborných dodavatelů, kteří mohou provádět práce v Programu Zelená úsporám?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Na stránce www.zelenausporam.cz naleznete mezi dokumenty ke stažení příručku pro dodavatele a výrobce, která obsahuje podmínky zápisu. Rovněž je zde návod, jak se registrovat, s možností vyplnit a společně se všemi náležitostmi odeslat žádost o registraci. Po schválení této žádosti pracovníkem SFŽP ČR budou informace o zájemci uveřejněny online na internetu.
Je možné, aby byly do Seznamu odborných dodavatelů zapsány další firmy, i když již neprobíhá příjem nových žádostí o dotaci?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Firmy nebo výrobky je možné zapisovat (popřípadě vyjímat)  po celou dobu trvání Programu, tedy do 31. 12. 2013.
Pro zapsání do SOD je nutný výpis z evidence rejstříku trestů. To se týká jednatelů firmy?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano. Stačí výpis pouze u jednatele (statutárního orgánu), tj. osoby oprávněné jednat jménem společnosti; pokud je více jednatelů, stačí výpis z rejstříku trestů pouze u jednoho z nich.
Pro zapsání do SOD je nutné osvědčení o zaškolení na činnosti. Co se tím konkrétně myslí?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Osvědčení o zaškolení je doklad o proškolení vaší firmy, resp. vašich zaměstnanců, k montáži daného výrobku nebo technologie. Osvědčení vydává výrobce, případně dovozce/distributor daného zařízení nebo technologie.
Když dostanu dotaci z Programu Zelená úsporám, musím z ní odvést daň? Nebo je tato dotace z daňové povinnosti vyjmuta?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Dotace ze státních fondů jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v §4 písm. t), od daně z příjmů osvobozeny.
Kde seženu kontakt na osoby oprávněné zpracovávat projekt?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V oblastní kanceláři České komory autorizovaných inženýrů a techniků nebo v online databázi nebo u České komory autorizovaných architektů. Odborný posudek mohou zpracovat také energetičtí experti ministerstva průmyslu a obchodu (energetičtí auditoři).
Je dotace z Programu Zelená úsporám příspěvek, nebo půjčka – vratná, nebo nevratná?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Z Programu Zelená úsporám se žadatelům poskytují finanční prostředky formou dotace neboli podpory. Nejedná se tak o žádnou půjčku. Je důležité upozornit, že dotace/podpora je nenároková dávka. Proto pro Program Zelená úsporám a všechny jeho oblasti podpory platí, že na podporu není právní nárok. Podpora je nevratná v případě, že žadatel splní podmínky Programu Zelená úsporám na opatření (např. zateplení fasády, výměna oken atd.), na které žádá o podporu.
Jsme výrobci tepelných čerpadel. Kde můžeme sehnat osvědčení o zaškolení na činnosti, pro které se chceme zapsat?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Pokud jste výrobcem a zároveň zajišťujete i montáž svých výrobků, můžete osvědčení o zaškolení vydat i sami sobě (nejlépe např. na firmu a jméno šéfmontéra). Doložení tohoto osvědčení je povinné pro řádnou registraci žádosti.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 51 do 60
<< < [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] > >>
      sysel
      
xx5xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 50,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám