Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Jsem odborný dodavatel a zapomněl jsem svoje heslo, co mohu dělat?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Pokud jste zapomněl heslo, můžete si ho nechat zaslat zde.
Jak je to s prodejem nemovitosti, na kterou byla poskytnuta dotace z programu Zelená úsporám?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Pokud by mělo dojít k prodeji nemovitosti, musí být podmínky určené programem Zelená úsporám zakotveny v kupní smlouvě (tedy, že v případě podpořeného opatření bude dům následujících 15 let sloužit k trvalému bydlení - nezmění se účel jeho užívání). Aby bylo možné získat podporu, musí být žadatel majitelem nemovitosti v době podání žádosti i v době podpisu smlouvy o dotaci a vyplacení podpory. Nelze požádat o podporu a v době podpisu smlouvy již nebýt majitelem nemovitosti.
Jsme firma dodávající pouze materiál. Můžeme se zapsat do Seznamu odborných dodavatelů bez toho, že bychom prováděli montáže? Jak se žádost o přidání zadává?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Do Seznamu odborných dodavatelů se zapisují pouze montážní firmy, ale vy můžete zapsat své výrobky do seznamu výrobků a technologií (SVT). Registraci naleznete zde.
Kde mohu sehnat logo programu Zelená úsporám pro grafické pracování prospektů?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Pro firmy registrované v Seznamu odborných dodavatelů a Seznamu výrobků a technologií jsou připravené grafické prvky, které jsou určeny k použití při komunikaci s potenciálními zákazníky/žadateli programu Zelená úsporám. Tyto prvky si spolu s grafickým manuálem stáhnete po přihlášení do zaheslovaného prostoru pro registrované firmy na stránce Žádost o zápis do seznamu SOD, respektive na stránce Žádost o zápis do SVT, a to v záložce „Grafické prvky" v horní části obrazovky. Více článek v Aktualitách pro dodavatele.
Jak mohu zjistit stav své žádosti?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Stav žádosti lze zjistit zavoláním na telefonní linku: 800 260 500. Nahlásíte registrační číslo žádosti nebo jméno a naši pracovníci vám stav sdělí. Případně pošlete dotaz e-mailem na adresu: dotazy@zelenausporam.cz
Co když dojde v průběhu realizace projektu ke změně ve schválené projektové dokumentaci?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

V tomto případě musí žadatel předložit žádost o změnu včetně všech požadovaných příloh. Možné jsou pouze takové změny v odborném posudku, projektu nebo krycím listu, kdy nedochází ke zhoršení technických parametrů oproti původně podané žádosti. Žádost o změnu lze podat pouze u žádostí podaných před realizací opatření, a to nejpozději do doby doložení realizace.

Konkrétní podmínky, za kterých lze změnu akceptovat, jsou uvedeny v Příloze č. I/3 Směrnice MŽP č. 9/2009.

Žadatel by se měl pokud možno vždy držet projektu a výpočtů, které podal v žádosti.
Jsme malým bytovým družstvem a byli jsme upozorněni, že musíme ještě dodat "prohlášení žadatele o zařazení podniku". Prosím o sdělení, zda jsme podnikem, když nemáme zaměstnance (potřebné činnosti jsou zajištěny smlouvami o dílo), náš roční obrat podle uvedené definice je cca 230 tis. Kč.
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, z pohledu veřejné podpory směrované do bytového fondu jste podnikem, jelikož působíte na trhu s byty. Dle popsaných údajů pak podnikem malým.
Která forma žádosti o zápis do Seznamu odborných dodavatelů je důležitější, elektronická nebo tištěná?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Pro registraci do Seznamu odborných dodavatelů je důležitá elektronická žádost, která má být doplněna všemi potřebnými přílohami (elektronickými kopiemi dokumentů). Na základě této elektronické žádosti se žadatelé zařazují do Seznamu odborných dodavatelů. Doklady, které jsou zaslány poštou slouží pouze pro ověření elektronické žádosti. Proto je třeba nejprve uskutečnit elektronickou registraci a teprve následně odeslat originály či ověřené kopie dokumentů v tištěné podobě.
Mohou být solární panely orientovány i na jinou stranu než jižní?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

Případ jiné orientace solárních kolektorů (než na jižní stranu) je možný za podmínky, že bude dosaženo požadovaných hodnot dle pravidel programu Zelená úsporám.

Program v takovémto případě (například umístění na západní straně) připouští výpočet při použití výpočtového softwaru například Poly Sun a nebo T-Sol, samozřejmě jsou i jiné firemní programy přímo od výrobců solární techniky.

Záleží na posouzení odborníka a výsledcích získaných z výpočtu, zda bude možné splnit podmínky programu Zelená úsporám a tedy žádat o dotaci.

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného měrného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění). Zároveň musí být dosaženo celkového ročního využitelného zisku 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného celkového ročního využitelného zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Podmínky programu Zelená úsporám vyplývají ze znění Směrnice MŽP č. 9/2009 a jejích příloh, tyto dokumenty naleznete na našich stránkách zde: http://www.zelenausporam.cz/sekce/564/smernice-mzp-9-2009/.

Co to je „veřejná podpora“? Jak zjistím, zda se mě týká?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

Veřejnou podporou se rozumí každá finanční podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě legislativy ES považují i ostatní veřejné zdroje (tedy i dotace z programu Zelená úsporám).

Veřejná podpora se v rámci programu Zelená úsporám týká všech žadatelů, kteří jsou právnickými osobami anebo fyzickými osobami podnikajícími v oblasti bydlení. Týká se tedy např. obcí, měst, firem apod., ale i bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.  Více najdete zde.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 41 do 50
<< < [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] > >>
      sysel
      
xx4xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 40,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám