Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Nerozumím tomu, jak může tepelné čerpadlo fungovat. Co znamenají označení země - voda, voda – voda, vzduch - voda.
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Jsou to druhy technologie závislé na zdroji, odkud je teplo využíváno. Například tepelná čerpadla země-voda a voda-voda využívají jako zdroj tepla energii obsaženou v zemi nebo ve spodní vodě. Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají tepelnou energii obsaženou v okolním vzduchu. Pro podrobnější informace vám doporučujeme navštívit veletrhy nebo semináře zaměřené na vytápění či využít dostupných informací na internetu.
Musí se i při využívání tepelného čerpadla přitápět?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano. Především v zimě, když jsou teploty velmi nízké, je nutné přitápět ještě doplňkovým zdrojem energie.
Je výše dotačního bonusu u bytových domů určována počtem bytových jednotek?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ne, dotační bonus je vyplácen jednou částkou 50 000 Kč na celý bytový dům.
Je třeba si archivovat doklady o zaplacení týkající se projektu?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, jsou nezbytné pro doložení realizace projektu, případně při kontrole.
Existuje ke stažení formulář potvrzení o zaplacení/úhradě faktury dodavatele?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

Pro doložení zaplacení faktury není na našich stránkách žádný takový formulář. Možné jsou tři způsoby doložení: a) výpis z účtu žadatele při zaslání bankovním převodem (musí se jednat o oficiální výpis z bankovního účtu, nikoliv pouze výpis z internetového bankovnictví), b) příjmový daňový doklad při platbě hotově, c) potvrzení o zaplacení fakturované částky vystavené dodavatelskou firmou - musí obsahovat základní údaje o firmě, plátci, danou uhrazenou částku a datum uhrazení.

Vždy je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného dokladu.
Jaký obor činnosti živnostenského podnikání (ŽL) máme uvést do žádosti o registraci v SOD? Máme přímé zastoupení výrobce pro prodej solárních vakuových systémů pro vytápění domů a ohřev teplé vody a následnou instalaci těchto systémů. Dostačuje ŽL pro obor nákup a prodej? Nebo jde o jiný obor podnikání?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Potřebujete ŽL v oboru podnikání vodoinstalatérství, topenářství nebo provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Mohu sám sobě vystavit fakturu, pokud jsem odborný dodavatel solárních panelů a chci zažádat o dotaci i na svůj RD, kde bych si panely instaloval?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, v takovém případě můžete vystavit fakturu sám sobě. Podmínky programu Zelená úsporám jsou tímto způsobem splněny.
K jakému datu musí být dodavatelská firma zapsána v Seznamu odborných dodavatelů: 1) k datu zahájení stavby, 2) k datu doručení závěrečné fakturace, nebo stačí 3) k datu podání žádosti o dotaci.
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Dodavatelská firma musí být zapsána v seznamu k datu podání žádosti o dotaci. Podmínkou není registrace v době realizace podpořeného opatření, ale při podání žádosti musí být firma registrována.
Jsme výrobci dřevěných oken a dveří. Jaké charakteristiky mají okna či dveře splňovat? Je pro tento účel nutná certifikace zkušebním ústavem?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Použité výrobky musí být certifikovány zkušebním ústavem. Potřebné součinitele prostupu tepla u oken a dveří naleznete zde. Pro realizaci opatření v oblasti A.2 (dílčí zateplení) je nutné dodržet součinitele „doporučené" (viz uvedený dokument), pro realizaci v oblasti A.1 (celkové zateplení) pak postačují hodnoty „požadované" dle ČSN 73 0540-2.
Mohu po podání žádosti změnit dodavatele?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Změnu dodavatele provést můžete, nový dodavatel musí být také uveden v Seznamu odborných dodavatelů. Bližší informace naleznete na internetové stránce: http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1198/dokladani-realizace-v-programu-zelena-usporam-a-postup-pri-zmene-v-zadosti-o-podporu/.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 31 do 40
<< < [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] > >>
      sysel
      
xx3xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 30,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám