Právě se nacházíte: home page » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Kategorie: Subjekt:

Oblast podpory:

Pro vybrání více položek nebo zrušení výběru podržte klávesu Ctrl.
Jak postupovat v případě úmrtí žadatele?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

V případě úmrtí žadatele lze postupovat těmito způsoby:

a) Vyčkat vyřešení v rámci dědického řízení a následně dořešit žádost v rámci "nástupnictví" - viz odůvodněná změna žadatele v textu přílohy I/3 Směrnice 9/2009.

Řeší se dle okolností změnou Žádosti, případně dodatkem ke Smlouvě (podle fáze vyřizování žádosti).

b) Obdobný způsob řešení by mohl být zvolen ještě před dořešením dědického řízení v případě, že zemřelý nezanechal závěť a ve věci bude postupováno dle znění platných právních předpisů - dědici ze zákona.
Jaké části zateplení jsou, co se týče dosažených úspor, nejefektivnější?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Výrazné části úspor lze docílit výměnou otvorových výplní (okna, dveře) a izolací vrchního stropu nad obývanou zónou (vytápěnými místnostmi domu). O dalším je již třeba se poradit s odborníkem - autorizovaným projektantem či energetickým expertem.
Změnil jsem výrobek, který je součástí schváleného opatření, za jiný o stejných parametrech. Jaké dokumenty potřebuji a kam mám změnu doložit?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Při takovéto změně musíte doložit nově vyplněný krycí list technických parametrů, žádost o změnu a odborné stanovisko projektanta, že nově zvolený výrobek má stejné technické parametry jako ten původně schválený. Při dodržení stejných parametrů se tak odborný posudek nemění a není ho tedy třeba znovu dokládat. Vše pak odevzdejte na pracovišti, které administruje Vaši žádost (krajské pracoviště Fondu nebo banka). Bližší informace naleznete na internetových stránkách: http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1198/dokladani-realizace-v-programu-zelena-usporam-a-postup-pri-zmene-v-zadosti-o-podporu/.
Mohu použít výrobek, který bych zakoupil v zahraničí? Je registrovaný v SVT a samozřejmě by ho montovala firma ze SOD.
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Ano, zaregistrovaný výrobek je možné si koupit i v zahraničí. V takovém případě bude však potřeba nechat fakturu přeložit, přepočítat cenu na Kč k aktuálnímu kurzu a nechat toto všechno úředně ověřit.
Jsem vlastníkem poloviny rodinného domu, druhá polovina je rozdělena mezi další dva spoluvlastníky. Žádal jsem o podporu v A.2. Jeden ze spoluvlastníků chce teď svou čtvrtinu prodat, je to problém?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

V naznačeném případě je změna možná. Žadatel se dle popisu nemění, nedojde tedy k porušení podmínek programu. Žádost je nadále platná.

Nicméně pokud bude změna uskutečněna ještě před konečným podpisem Smlouvy, pak by bylo třeba vyžádat souhlasné stanovisko nových spolumajitele/ů. Změnu vlastnických práv je nutno doložit také novým listem vlastnictví.

Obecně je prodej domu podpořeného dotací také možný, příjemce dotace jen musí zajistit, aby dotované opatření (zařízení) bylo využíváno po dobu následujících 15 let k trvalému bydlení (bylo by předmětem dohody v rámci kupní smlouvy).

Jaká je minimální tloušťka polystyrénu při zateplování?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »

V programu Zelená úsporám není určena požadovaná tloušťka zateplovacího polystyrénu. Nicméně u dílčího zateplení (A.2) je potřeba u jednotlivých konstrukcí splnit doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla (podmínky v příloze I/2 směrnice č. 9/2009). U celkového zateplení (A.1) stačí dodržet požadované hodnoty těchto součinitelů podle normy ČSN 73 0540-2. Více žadateli poradí dle konkrétní situace a potřeb domu odborník - nejčastěji autorizovaný projektant.

Říká se, že v pasivních domech není možné přitápět, takže tam bývá často zima. Je to pravda?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V pasivních domech se vždy navrhuje otopný systém, takže přitápět si lze. Tento systém je o mnoho menší než u běžných domů a měl by postačovat na zajištění potřebné teploty. Je-li někde zima, je to způsobeno poddimenzovaným návrhem nebo chybou při realizaci. Obecně si pasivní domy vystačí s nižší vnitřní teplotou, jelikož není potřeba vyrovnávat teplotní rozdíly chladnějších vnitřních povrchů stěn a oken.
Je možné v pasivních domech větrat a otevírat okna?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V pasivních domech samozřejmě lze otevírat okna stejně jako v běžných domech. Je však třeba mít na paměti nevýhody spojené s přirozeným větráním okny, protože větrání je už v pasivním domě zajištěno automaticky/ řízeně. Zejména v zimě přicházíme o cenné teplo, které větrací jednotka s rekuperací tepla zpětně využívá. Dále je zvýšená hlučnost, prašnost a průvan v místnosti. Proto pasivní domy využívají řízené větrání, které přináší výhody neustálého přívodu čerstvého vzduchu a zároveň schopnost zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu, který vychází z domu ven.
Je pravda, že pasivní dům se ohřeje jenom dechem lidí, co v něm bydlí?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
Není to pravda. Vnitřní zisky z obyvatel domu a spotřebičů pokryjí asi jen třetinu tepelných ztrát objektu. Další třetinou přispějí sluneční paprsky vstupující do domu okny. V zimě, pokud nesvítí slunce, je pak potřeba pasivní dům dotápět. Je sice pravda, že v mnohem menším měřítku oproti běžným domům, ale ani pasivní dům se bez topení neobejde. Ztráty jsou však tak malé, že na jejich pokrytí stačí topení pomocí ohřátého vzduchu nebo malý otopný systém.
O kolik je pasivní výstavba dražší než normální dům?
Zobrazit detail »    Zobrazit odpověď »
V průměru jsou pasivní domy o 10–15 % dražší než běžné domy splňující dnešní normu. Návratnost investice je při dnešních cenách energií do 15 – 20 let. Hodně závisí také na kvalitě projektu, protože promyšlená řešení mohou hodně ušetřit. Nezkušení projektanti mohou naopak investora poškodit. Dále je důležité dům kvalitně postavit.
Počet nalezených dotazů 90, zobrazeny dotazy od 11 do 20
<< < [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] > >>
      sysel
      
xx1xx
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `detail`.`id` as `detail_id`, `detail`.`dotaz` as `detail_dotaz`, `detail`.`odpoved` as `detail_odpoved`, `detail`.`datum` as `detail_datum`, `detail`.`razitko` as `detail_razitko`, `detail`.`visible` as `detail_visible` , `typ`.`id` as `typ_id`, `typ`.`id_1` as `typ_id_1`, `typ`.`id_2` as `typ_id_2`, `subjekt`.`id` as `subjekt_id`, `subjekt`.`id_1` as `subjekt_id_1`, `subjekt`.`id_2` as `subjekt_id_2` , `op`.`id` as `op_id`, `op`.`id_1` as `op_id_1`, `op`.`id_2` as `op_id_2` FROM sfzp_faq AS `detail` INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_typ` AS `typ` ON 1 AND (`detail`.`id` = `typ`.`id_1`) LEFT JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_oblast` AS `op` ON 1 AND (`detail`.`id` = `op`.`id_1`) INNER JOIN `sfzp_faq_sfzp_faq_subjekt` AS `subjekt` ON 1 AND (`detail`.`id` = `subjekt`.`id_1`) WHERE 1 AND (`detail`.`visible` = '1') GROUP BY `detail`.`id` ORDER BY `detail`.`datum` DESC LIMIT 10,10


Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>


Nová zelená úsporám
 


 
NZU 2013


Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám