Právě se nacházíte: home page » Aktuality » Aktuality pro dodavatele
  • Tisk

Výrobci a distributoři tepla, zaregistrujte se zdarma do Seznamu lokalit

01.03.2010 - Dne 1.4.2010 nabývá účinnosti Dodatek č. 2 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám, který upravuje podmínky pro poskytování podpory na instalace solárně-termických kolektorů takto:

1) Dodatek k Příloze č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

 „Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně­ termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie."

2) Dodatek k Příloze č. I/7 Prokázání splnění energetických a environmentálních požadavků podporovaného opatření

 „- v případě napojení budovy na systém centrálního zásobování teplem také posouzení, že zařízení využívající obnovitelné zdroje energie tvoří méně než 50 % výkonu zdrojů připojených na tento systém. Toto posouzení se nedokládá a podmínka se považuje za splněnou, pokud budova není umístěna v lokalitě uvedené na seznamu měst a ulic zveřejněného Fondem na internetových stránkách Programu."

Vyzýváme výrobce a distributory tepla k zápisu do Seznamu lokalit napojených na centrální zásobování teplem využívající obnovitelné zdroje energie, který Fond povede a zveřejní na internetových stránkách Programu.

Pro zápis do uvedeného Seznamu lokalit posílejte na emailovou adresu czt@zelenausporam.cz naskenovanou Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích, Seznam jednotlivých vymezených území a Seznam jednotlivých provozoven. Tyto formuláře jsou používány Energetickým regulačním úřadem. Do přihlášky uvádějte také poměr spalované biomasy k ostatním palivům.

Zápis do Seznamu lokalit je bezplatný a probíhá do konce roku 2012.

Poznámka: Dodatek č. 2 je od 10. 6. 2010 součástí nových příloh I směrnice MŽP č. 9/2009 .Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám