Právě se nacházíte: home page » Aktuality » Aktuality pro žadatele
  • Tisk

Semináře ke zkvalitnění dokumentace a odborných posudků začínají

13.05.2010 - Zlepšení kvality zpracování dokumentace požadované v programu Zelená úsporám si klade za cíl cyklus seminářů pro zpracovatele projektů a odborných posudků vyžadovaných v programu Zelená úsporám. Pořádá ho Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Ve středu 12. května se konal v Domě ČKAIT v Praze 2 první z nich. Semináře v Praze organizuje Informační centrum ČKAIT.

Smyslem cyklu seminářů je sjednotit zásady a metodiku zpracování projektů a odborných posudků, a tím předejít jejich chybovosti. Tématem seminářů jsou nejen technické a administrativně-metodické záležitosti, ale i jejich právní rámec. Absolvováním kontrolních seminářů členové ČKAIT získají speciální osvědčení; pokud je přiloží k žádosti o dotaci, pracovníci poboček SFŽP a poboček bank pověřených příjímáním žádostí k tomu při zpracování přihlédnou. I pro žadatele může být takové osvědčení známkou specifické odborné přípravy a garancí zkušeností zpracovatele odborného posudku a projektu s programem Zelená úsporám.

Cyklus seminářů pokračuje i v dalších městech:

Termínová listina seminářů

Oblastní kancelář ČKAIT

Termín

Místo konání

Doba konání

 Praha

 

25. 5.

Dům ČKAIT,

Sokolská 15, Praha 2

9.oo - 16,3o

26. 5.

9.oo - 16,3o

27. 5.

9.oo - 16.3o

 České Budějovice

8. 6.

SPŠ stavební České Budějovice, Resslova 2

8.3o - 16.oo

 Plzeň

9. 6.

SPŠ stavební Plzeň, Chodské nám. 2

8.3o - 16.oo

 Ústí nad Labem

22. 6.

Palác ZDAR Ústí n. L., Mírové náměstí

9.oo - 16.oo

 Liberec

18. 5.

SPŠ stavební Liberec, Sokolovské nám. 14

12.oo - 18.oo

8. 6.

 Hradec Králové

25. 5.

Hradecké stavební centrum Hradec Králové,

Jižní 870

9.oo - 16.3o

26. 5.

9.oo - 16.3o

 Pardubice

8. 6.

Hotel Labe Pardubice, Masarykovo nám. 2633

9.oo - 16.3o

 Brno

19. 5.

VUT, Fakulta stavební Brno, Veveří 331/95, učebna D 182

9.oo - 16.3o

 Ostrava

28. 6.

VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

13.oo - 19.oo

 Olomouc

17. 5.

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salonek Centaurus

9.oo - 16.3o

 Zlín

25. 5.

Interhotel Moskva Zlín, Kongresový sál

9.oo - 16.oo

 Jihlava

20. 5.

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15

9.oo - 16.3o

 

Pro zájemce z řad členů ČKAIT jsou semináře zdarma. Bližší informace o programu a podmínkách registrace najdete na stránkách ČKAIT. V případě zájmu budou vypisovány i další termíny konání seminářů.

 

 

 

 Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám