Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Firmy, registrujte se, stačí splnit základní podmínky

20.04.2009 - Program Zelená úsporám je velkou příležitostí nejen pro občany, kteří se rozhodnou investovat do svého bydlení, ale i pro firmy. Jaké jsou podmínky, případně omezení pro příslušné firmy a proč vysvětluje Irena Plocková, vedoucí odboru programu při Státním fondu životního prostředí.

V programu Zelená úsporám lze požádat o dotaci jen na výrobky nebo služby firem, které jsou uvedené v Seznamu odborných dodavatelů nebo Seznamu výrobků a technologií.

Proč jste učinili toto omezení?

Přestože tento dotační program bude mít vedlejší efekty - jako pomoc rozhýbání ekonomiky v době krize, nová pracovní místa a podobně, hlavním záměrem je doopravdy snížení produkce skleníkových plynů. A to především úsporami energie a využitím jejích obnovitelných zdrojů v domácnostech. Toho lze stoprocentně dosáhnout pouze tím, že jednotlivá opatření uvedená v programu budou provedena kvalitně a v měřitelných standardech.

To znamená?

To znamená, že není možné žádat o dotace na práci s nezajištěnou odbornou způsobilostí (tedy neodpovídající požadavkům živnostenského zákona), nebo výrobky, které nemají potřebnou certifikaci podle platné legislativy. Na druhou stranu, zápis do Seznamů je zdarma, program bude trvat několik let a my žijeme v otevřené ekonomice. Pokud má někdo zkušenosti a odvádí kvalitní práci, nic mu nebrání v tom, aby svého „koníčka", proměnil v plnohodnotné podnikání v této oblasti.

Co všechno musejí firmy splnit, aby byly zapsané do Seznamu odborných dodavatelů?

Přesná kritéria jsou vypsaná v příručce a formuláři zveřejněném na stránkách www.zelenausporam.cz. Zjednodušeně to lze říct tak, že firma by měla zaměstnávat kvalifikované zaměstnance s osvědčením pro instalaci příslušných systémů, měla by splňovat všechny náležitosti živnostenského zákona a hlavně by se měla tato firma aktivně a samostatně do Seznamu přihlásit a poslat kompletní údaje o svém působení.

Kde jsou tyto Seznamy vystavené?

Opět na stránkách www.zelenausporam.cz. V této chvíli jde pouze o základní verzi Seznamů, které by měli sloužit žadatelům v orientaci při přípravě projektů. Připravujeme ale také komplexní, interaktivní systém, který bude obsahovat rozšířené informace, vyhledávání podle místa nebo „recenze" od zákazníků.

Jelikož dotace mohou dostat i lidé, kteří například zateplování už zahájili, jak budou řešit situaci, že firma, kterou si vybrali, ještě není v Seznamu?

Jelikož naše Seznamy skutečně nejsou diskriminační, určitě se v nich v průběhu času objeví všechny současné zavedené firmy pracující s certifikovanými výrobky. Jejich seznamy jsou běžně veřejně dostupné - například přes stránky Cechu pro zateplování budov nebo přímo u výrobců certifikovaných systémů. Pokud žadatelé splňují kritéria dotačního programu, určitě už spolupracují s někým z nich. Není-li ještě v Seznamu, určitě se vyplatí, když žadatel bude apelovat na svého dodavatele, aby se co nejdříve zaregistroval.
Je třeba připomenout, že u zateplování je možné - opět v souladu s platnou legislativou, používat jen jednotnou metodou přezkoušené, tedy certifikované systémy a ne jen jednotlivé různorodé materiály, které pak jsou svými nekompatibilními vlastnostmi zdrojem poruch.

Jak dlouho trvá, než se firma - od doby dodání všech podkladů, dostane do zveřejněného Seznamu?

Potřebná doba závisí od úplnosti předávaných údajů. V zásadě se bude jednat o velmi krátké období v řádu dní. Jen při otevření Seznamu je nutno počítat s poněkud delší lhůtou na administraci - vzhledem k avizovanému vysokému počtu zájemců.

A jakým způsobem se vybíraly výrobky, které se dostanou do Seznamu výrobků a technologií - na něž se v konečném důsledku vztahují dotace? Proč třeba kotle na biomasu na ne jiné topné systémy?

Okruh výrobků je nastaven na základě analýzy tzv. „greeningových" efektů. Tedy ceny uspořené jednotky CO2 charakterizující efektivnost podpory. Dále pak byl rozsah podporovaných opatření předmětem vyjednávání s kupci emisních jednotek a je součástí uzavřené smlouvy, která specifikuje, na jaká opatření mohou být prostředky vynakládány. Lidově řečeno: To, co se ze z dotačního programu hradí, vychází se samotné podstaty programu. Není to tak, že bychom si tady sami vymýšleli, co ještě dotace dostane a co už ne. Spotřebitelům mohou samozřejmě vyhovovat jiná řešení, je to jejich volba a tak je to v pořádku. Nemohou ale počítat s dotacemi, které mají svá jasně daná pravidla.

Na druhou stranu z tohoto programu profitují nakonec všichni - ne jen příjemci dotací nebo firmy, které jsou zařazené do Seznamu. Všichni v tom, že budeme žít v čistším prostředí. Další výrobci ekologicky šetrných výrobků a technologií v tom, že se díky tomuto programu lidé mnohem více začnou zajímat o úsporu energie v domácnostech nebo zvyšování kultury svého bydlení a kvality života.

Autor: jasAktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám