Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Termín pro doložení ukončené realizace podporovaných opatření v programu Zelená úsporám

14.06.2012 - SFŽP ČR upozorňuje všechny žadatele,  kteří obdrželi Vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám (dále jen Vyrozumění),  ve kterém jim byl zároveň oznámen termín, do kdy jsou pro ně rezervovány  finanční prostředky,  nebo obdrželi kladné vyřízení své žádosti o  prodloužení lhůty z Vyrozumění, že do tohoto data musí na administrujícím pracovišti doložit realizaci opatření v souladu s podmínkami programu Zelená úsporám (nejčastěji se jedná o datum 30. 6. 2012, resp. 1. 10. 2012).

Pokud do příslušného data doloží žadatel jen část povinných příloh, které prokazují realizaci opatření v Programu ZÚ (např. faktury), bude mu zaslána Výzva k odstranění nedostatků a k doplnění dokumentů prokazujících ukončení realizace podporovaných opatření (dále jen Výzva).

Lhůta pro doplnění na Výzvu bude v délce 60 dnů od doručení Výzvy. Odstranění nedostatků musí proběhnout ve stanovené lhůtě a bude možné pouze jednou, viz Směrnice MŽP 9/2009 v aktuálním znění.

Výplatu podpory garantuje SFŽP ČR pouze těm žadatelům, kteří dodají všechny požadované dokumenty pro doložení realizace opatření v Programu ZÚ v původně požadovaném termínu daném ve Vyrozumění či v prodloužené lhůtě z Vyrozumění, která byla zaslána na základě žádosti žadatele (nejčastěji 30. 6. 2012, resp. 1. 10. 2012).

V případě, že žadatel bude dokládat realizaci na Výzvu k odstranění nedostatků, bude dotace proplacena v závislosti na disponibilitě finančních prostředků v programu Zelená úsporám.

Výčet všech povinných příloh a jejich náležitosti, které jsou požadovány při dokládání realizace opatření, naleznete na oficiálních webových stránkách programu.

S případnými dotazy se můžete obrátit na Zelenou linku:  800 260 500.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám