Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Přísnější kritéria pro výběr energeticky úsporných výrobků do programu Partnerství Zelená úsporám

02.02.2012 - Energetická náročnost domácích elektrospotřebičů dlouhodobě klesá, i tak je však výhodné se při koupi nových výrobků zajímat o jejich energetickou náročnost a předcházet tak budoucím zbytečně vysokým platbám za energie.

Program Partnerství Zelená úsporám, který byl zahájen v roce 2010, průběžně monitoruje stav energetické náročnosti spotřebičů a na svých internetových stránkách uvádí konkrétní modely, které splňují nejpřísnější kritéria nízké energetické náročnosti. Od 1. 2. 2012 dochází k dalšímu posunu kritérií tak, aby program na svých stránkách uváděl průběžně jenom ty nejúspornější výrobky v nabídce na trhu v ČR.

Spotřeba energie na provoz domácích elektrospotřebičů a výrobků je jedním z faktorů ovlivňujících jak výši rodinných výdajů, tak stav našeho životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí proto v roce 2010 zahájili program Partnerství Zelená úsporám, který se věnuje výhradně domácích spotřebičům a produktům se spotřebou energie a který si klade za cíl koncepčně doplnit základní program Zelená úsporám o nedotační část, věnovanou úsporným domácím spotřebičům.

Program Partnerství Zelená úsporách v rámci své činnosti průběžně a pravidelně specifikuje konkrétní a transparentní kritéria pro výběr modelů výrobků, které zařazuje na své internetové stránky, kde slouží jako inspirace pro jednotlivé spotřebitele. Kritéria programu se upravují v souvislosti s vývojem nabídky spotřebičů tak, aby program na svých stránkách průběžně uváděl pouze výrobky, které tvoří skutečnou „špičku" z hlediska nejnižší energetické náročnosti nabízené na trhu v ČR i EU.

Od 1. 2. 2012 dochází k dalšímu posunu kritérií, mezi hlavní změny patří:
  • Chladničky, mrazničky a jejich kombinace: i pro modely sfunkcí No Frost platí energetická třída A++ (doposud třída A+)
  • Pračky standardní - posun kritéria o energetickou třídu na A+++ a zároveň zohlednění specifikace nových energetických štítků (doposud třída A-20%, vroce 2010 pouze třída A-10%).
  • Pračky ostatní - posun kritéria o energetickou třídu na A++ a zároveň zohlednění specifikace nových energetických štítků (doposud třída A-10%).
  • Myčky nádobí - posun kritéria o energetickou třídu na A++ a zároveň zohlednění specifikace nových energetických štítků (doposud A-10%).

Poznámka:

V rámci této změny dochází mimo jiné i k úpravě formátu údajů z energetického štítku, kde se u výše uvedených kategorií namísto doposud využívaných označení A-30% / A-20% / A-10% přechází na energetické třídy A+++ / A++ / A+, vycházející z nové legislativy a jiné kalkulace Indexu energetické účinnosti výrobku.

Jako příklad úpravy kritérií z roku 2011 je rovněž možné zmínit světelné zdroje, kategorii trubicových kompaktních zářivek se závitem E27, kde došlo k posunu minimální požadované životnosti z 15 na 20 tisíc hodin a počtu spínacích cyklů místo jejich prostého uvedení na požadavek minimálně 40 tisíc cyklů (minimálně dvounásobek životnosti světelného zdroje v hodinách, dvounásobek požadavku legislativy EU).

Internetové stránky programu Partnerství Zelená úsporám - jsou průběžné aktualizované jak z hlediska kritérií pro výběr jednotlivých výrobků, tak z hlediska poradenství spotřebitelům při výběru, obsluze a recyklaci spotřebičů.

Kontakt:
Juraj Krivošík, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., juraj.krivosik@svn.cz, tel.: 224 252 115
Martin Sailer, CECED, Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů, martin.sailer@cecedcz.cz, tel.: 2 612 178 80

Poznámky:

Program Partnerství Zelená úsporám je součástí programu Zelená úsporám a věnuje se problematice elektrospotřebičů, je nedotační a neposkytuje finanční podporu na jejich nákup. Přináší spotřebitelům informace a návod, jaké spotřebiče mohou být nejúspornější, jak je provozovat a recyklovat po ukončení jejich provozu. Kritéria pro zapojení konkrétních výrobků do programu jsou nastavena tak, že je splní pouze energeticky nejúspornější výrobky dostupné na našem trhu. Účast v programu si nelze koupit ani formou reklamy, ani sponzorstvím. Více informací na www. zelenausporam-partnerstvi.cz

Program Partnerství Zelená úsporám zaštiťuje:
Vyhlašovatel programu - Ministerstvo životního prostředí
Administrátor programu - Státní fond životního prostředí ČR
Organizací programu bylo pověřeno SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
CECED, Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů je členem Kontrolní komise ProgramuAktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám