Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Dokládání realizace v programu Zelená úsporám a postup při změně v žádosti o podporu

27.01.2012 - Pro všechny úspěšné žadatele v Programu Zelená úsporám, kteří budou v nejbližší době dokládat realizaci svého projektu, nabízíme podrobné informace jakým způsobem, jakými doklady a kde tuto realizaci mohou doložit.

Schema dokládání realizace

Podrobný popis dokládání realizace

Postup při změně v žádosti o podporu

 

V případě, že chcete změnit některý z údajů ve své žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám, je třeba podat na předepsaném formuláři žádost o změnu. Vyplněný, vytištěný a podepsaný formulář žádosti o změnu spolu s případnými nutnými přílohami podejte osobně nebo zašlete poštou na krajské pracoviště Fondu (dále jen KP) či na spolupracující banky - přesné místo vhodné pro Vaše podání stejně jako další podrobnosti přípravy žádosti o změnu najdete v dalším připojeném textu.

Jaká změna u Vás mohla nastat?

  1. Změna dodavatele
  2. Změna výrobku, změna v projektu, odborném posudku a krycím listu - oblast podpory A a B
  3. Změna výrobku, změna v projektu, odborném posudku a krycím listu - oblast podpory C
  4. Změna oblasti/podoblasti podpory nebo změna typu veřejné podpory
  5. Změna identifikačních údajů
  6. Změna údajů v dokumentech odeslaných Fondem (např. špatně vypočítaná výše dotace)
  7. Změna žadatele

Formulář žádosti o změnu - Dokument je určen všem žadatelům, kteří chtějí v již podané Žádosti v rámci programu Zelená úsporám provést změny nebo mají připomínky k Fondem odeslaným dokumentům (Vyrozumění o poskytnutí podpory, Smlouva). Od 1. 7. 2011 je nutné při žádosti o změnu (např. dodavatele, výrobku apod.) předložit tento vyplněný Formulář žádosti o změnu. Pokud nebude k žádosti formulář přiložen, změna nemusí být provedena.

Pokud budete mít doplňující dotazy k procesu podávání žádostí o změnu nebo k jeho průběhu a výsledku, kontaktujte, prosím, bezplatnou telefonní poradnu Zelená linka na čísle 800 260 500 (ve všedních dnech v době od 7.30 - 16.00) nebo využijte mailovou adresu: dotazy@zelenausporam.cz.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám