Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Polovina neúplných žádostí již byla doplněnaTisková zpráva

27.05.2011 - Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) přijal do včerejšího dne 8 144 doplněných žádostí od žadatelů, kterým byla zaslána výzva k doplnění. Během měsíce od rozeslání výzvy se tak do SFŽP vrátila již polovina z celkového počtu 16 tisíců neúplných žádostí. Během uplynulých týdnů odpovědní pracovníci SFŽP a infolinka v maximální míře pomáhali žadatelům s doplňováním žádostí.

„Jsem velmi potěšena tím, že během měsíce od rozeslání výzev k doplnění žádostí, odeslaných ve stejný den, se jich k dnešnímu dni vrátila polovina a žadatelé tak jejich odevzdávání nenechávají na poslední chvíli. To usnadňuje příjem žádostí, který běží standardně a víceméně bez komplikací. Jak doplněné žádosti přicházejí, tak jsou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti jsou dále administrovány tak, aby mohly být následně propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP. Chtěla bych oceniti všechny zaměstnance fondu v Praze a na všech krajských pracovištích, kteří pomáhali a pomáhají žadatelům s doplňováním žádostí. Poděkování patří i „armádě" brigádníků, kteří se věnují administrativním úkonům a časově náročnému elektronickému zpracovávání doplňovaných dokladů," uvádí Radka Bučilová, pověřená ředitelka SFŽP.

Všichni projektoví manažeři programu a pracovníci infolinky v uplynulých týdnech v maximální míře komunikovali s žadateli a pomáhali jim s doplňováním žádostí. Během dubna a května infolinka vyřídila více než 20 tisíc hovorů a odeslala tři tisíce odpovědí na mailové dotazy. Na všech pracovištích fondu došlo k více než čtyřem tisícům osobních konzultací. Podatelna v pražském ústředí je nadále plně připravena na přijímání žádostí, pro žadatele je otevřena denně od 8.00 do 18.00 hodin, doplněné žádosti je možné posílat i poštou.

Pružnost výplat dotací, která je pro žadatele klíčová, vzrostla po vyhlášení dalšího postupu v programu ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou v dubnu letošního roku. Ke včerejšímu dni bylo vyčerpáno 90 % současných disponibilních prostředků fondu. Údaj potvrzuje, že nově je program nastaven k plnému zájmu žadatelů a k jejich maximálnímu prospěchu. Všechny dosud doručené žádosti budou dle dřívějšího oznámení proplaceny z disponibilních zdrojů. Postupně bude fond prostředky doplňovat a další doručené doplněné žádosti průběžně proplácet podle data jejich doplnění. Naším cílem je, aby se dostalo postupně na všechny.

Pracovníci Ministerstva životního prostředí a SFŽP se aktivně snaží naplňovat příjmy fondu z již dříve oznámených čtyř zdrojů. Prvním jsou prodeje emisních povolenek do zahraničí, v současné době probíhají intenzivní jednání s kupci, druhým zdrojem je úspora vnitřních nákladů (technické asistence), dále potom kontroly projektů a národní zdroje.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám