Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Státní fond životního prostředí zintenzivnil kontroly programu Zelená úsporámTisková zpráva

18.05.2011 - Státní fond životního prostředí ČR po vyhlášení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy o dalším postupu v programu Zelená úsporám zvýšil počty kontrol plnění jednotlivých žádostí o dotaci. Provádění kontrol je součástí smluv s kupci emisních kreditů a má prokázat, že žadatelé svými realizacemi opravdu dosáhli úspory energií. Jsou také současně jednou z podmínek závěrečné bilance celého programu. Dosud uskutečněné kontroly upozornily na stavební projekty, které kromě drobných pochybení vykazují i známky možného podvodu. Tyto bude fond řešit jak ve spolupráci s příjemci dotací, tak ve spolupráci s finančním úřadem či orgány činnými v trestním řízení.

Kontroly využívání státní dotace z programu Zelená úsporám fond zintenzivnil před několika týdny. Došlo k sestavení kontrolních týmů, které provedou do příštího roku několik tisíc kontrol. „Již od počátku letošního roku počítáme s tím, že se bude tým postupně posilovat. V kontrolách jde především o to, abychom zjistili, že dotace byly opravdu vynaloženy na úspory energií a provedení těchto opatření je v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Žadatelé, kteří realizace provedli dle projektů, se výsledku kontrol nemusejí obávat. V opačném případě hrozí žadatelům částečné či úplné krácení dotace. Tímto bych ráda vyzvala všechny žadatele, aby věnovali velkou pozornost při provádění opatření a pečlivě si kontrolovali, zda realizované úpravy plně souhlasí s projektem," říká prozatímní ředitelka fondu Radka Bučilová.

Již po provedení několika desítek kontrol lze pochybení rozdělit do několika stupňů závažnosti. „Výsledky jsou různého stupně závažnosti. Od drobných přehlednutí, která lze řešit úpravou nebo doplněním, až po různá podezření z manipulace v projektu nebo tepelně technickém posouzení," dodává Radka Bučilová. Takto závažná pochybení podle vedení fondu vykazují známky možného podvodu.

Příklady nejčastějších závažných pochybení

  • žadatel předložil faktury, které byly označeny jako zaplacené bez toho, aby se tak stalo,
  • žadatel evidentně provedl celé opatření před datem, které je stanoveno jako rozhodné, tj. před 1. 4. 2009 a hrubě zkreslil údaje o skutečném termínu realizace opatření,
  • žadatel uskutečnil opatření v jiném rozsahu, než v kterém mělo být provedeno dle žádosti a jejích podkladů a v dalších obdobných situacích.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce po provedení většího počtu kontrol a podle jejich výsledků a závažností rozhodnout o dalším postupu v řešení nejzávažnějších deliktů. Tyto podle něj nelze tolerovat na úkor řádně provedených projektů a jejich seriózních žadatelů. „Pokud budou některé projekty vykazovat známky podvodu, pak musíme tyto důsledně řešit s orgány činnými v trestním řízení," říká ministr Tomáš Chalupa.

umělé navýšení podlahové plochyUmělé navýšení podlahové plochy za účelem získání vyšší dotace,  v projektové dokumentaci je místnost uvedena jako pracovna s oknem.

 

 

 

Státní fond životního prostředí bude při řízení o špatně provedených projektech nebo podvodech postupovat přesně v souladu se správním řádem a příslušným zákonem. Získané peníze z kontrol budou využity na uspokojení současných žadatelů (rodinných domů a obytných budov) a dále případně i na veřejné budovy. „Kontroly jsou jedním ze čtyř pilířů dofinancování chybějícího rozpočtu," doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

umělé navýšení podlahové plochy
Umělé navýšení podlahové plochy za účelem získání vyšší dotace, v projektu deklarované obytné podkroví s jinou výškou, ve skutečnosti nízké podkroví s narychlo položeným kobercem na trvale nepochozí podlaze a "designovými prvky" v podobě vývodů.

nezateplená zadní stěna domu, deklarovaná jako zateplená
Nezateplená zadní stěna domu, deklarovaná jako zateplená.Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám