Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Fond převzal za první týden přibližně tisíc doplněných žádostí v programu Zelená úsporámTisková zpráva

05.05.2011 -

Státní fond životního prostředí ČR převzal do včera přibližně tisíc žádostí k programu Zelená úsporám. Jde o část ze skupiny více než 16 tisíc žadatelů, kterým byla dána fondem druhá šance opravit neúplnou původní žádost. Reakci na tento vstřícný krok vůči žadatelům s nesprávně vyplněnou žádostí lze prozatím hodnotit optimisticky.

 

Dopis k opravě nesprávně vyplněných žádostí byl odeslán minulý týden. Začala tak běžet 60denní lhůta, během které je možné chybnou žádost opravit a předat na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). „Rozhodnutí o druhé šanci bylo vstřícným krokem ministerstva a fondu. Je nyní na žadatelích, jak se k této výzvě postaví," říká prozatímní ředitelka SFŽP Radka Bučilová. Podle jejího názoru jsou data za první týden od odeslání výzvy optimistické. „Uvidíme, jak budou vypadat následující dny," doplňuje.

Z tisíce přijatých žádostí nelze prozatím upřesnit, kolik z nich je správně doplněných. Zaměstnanci fondu budou v následujících dnech přijaté žádosti kontrolovat a ověřovat jejich správnost. Žádosti, které budou i po této druhé šanci znovu neúplné, již fond do programu definitivně nezařadí. Správně doplněné žádosti budou kontrolovány a administrovány v pořadí, ve kterém budou doručeny na SFŽP, a po schválení propláceny v souladu se stavem finančních prostředků na účtu programu Zelená úsporám.

Odpovědní pracovníci SFŽP a Infolinka vedle kontroly přijatých žádostí velmi podrobně žadatelům vysvětlují případné nejasnosti.

„Všichni naši projektoví manažeři a pracovníci infolinky jsou plně připraveni odpovídat na doplňující dotazy žadatelů. Jen během tohoto týdne vyřídila infolinka více než tři tisíce hovorů a přijali jsme přibližně 1000 žádostí. Chtěla bych žadatelům připomenout, že i přesto, že jejich žádost nebyla v pořádku, dostali druhou možnost ji doplnit a je zcela na nich, zda tuto možnost využijí a doplněnou žádost v daném termínu podají," uvádí Radka Bučilová. Požádala také žadatele o maximální součinnost a vstřícnost při jednání se zaměstnanci fondu. „Tak velký počet je náporem na všechny zaměstnance. Žádáme všechny žadatele o maximální vstřícnost, pokud by se někde nedostalo okamžité a vyčerpávající odpovědi," říká.

Nejčastější dotazy týkající se zaslaných výzev k doplnění žádostí budou umístěny co nejdříve na webových stránkách www.zelenausporam.cz.

Přijímání žádostí - buď poštou či v Praze

Žadatelé mohou své doplněné žádosti poslat buď poštou, nebo osobně přinést do podatelny SFŽP v Praze. „Naše podatelna je plně připravena na přijímání žádostí, pro žadatele bude otevřena denně od 8.00 do 18.00 hodin. Žadatelům bude při osobním podání potvrzeno razítkem přijetí s uvedením počtu příloh, pracovníci ale nebudou z časových důvodů provádět obsahovou kontrolu žádosti. Žadatele bych chtěla upozornit, že na podatelně nebude k dispozici kopírovací služba," doplňuje Radka Bučilová.

 Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám