Právě se nacházíte: home page » Aktuality
  • Tisk

Studie EU: obytné budovy tvoří 40 % celkové spotřeby energieTisková zpráva

21.10.2010 - Jak vyplývá z aktuální studie EU[1], obytné domy skrývají obrovský potenciál úspor energie i emisí CO2. Spotřeba energie v obytných domech tvoří téměř 40% celkové spotřeby energie v rámci EU a je tak jedním z největších zdrojů emisí.

Toto množství spotřebovávané energie v obytných domech může být výrazně sníženo jednoduchými opatřeními, jako jsou například renovace či zateplení existujících budov či výměna některých stavebních komponentů (okna, dveře). Až 80% úspory energie potom přináší výstavba nových pasivních domů.

Evropská unie, již při přípravě revize směrnice o energetické náročnosti budov, vyzvala všechny členské státy, aby se snažily různými programy dosáhnout co největší úspory spotřeby energie a tepla v obytných domech. Současně by měly vhodnou osvětou a motivací vést své obyvatele k úpravám starších domů a bytů či nové výstavbě energeticky méně náročných budov.

Smyslem těchto motivačních nástrojů ve formě zvýhodněných půjček, grantů, přímých subvenčních programů nebo daňových úlev je snížit (v některých případech kompenzovat) zvýšené náklady na energeticky účinné technologie či komponenty ve srovnání se standardními investicemi. Mnoho členských států unie již také nabízí půjčky, granty či přímé subvence na zlepšení energetických vlastností stávajících budov a snížení spotřeby elektrické energie v domácnostech.

Například v Německu, které je co do klimatických podmínek a hustoty zástavby srovnatelné s ČR, v rámci Programu renovací budov investovali v loňském roce 2,2 mld. EUR (v přepočtu 650 Kč/obyvatele), v roce 2011 to bude 950 mil. EUR (v přepočtu 290 Kč/obyvatele). V ČR dosáhne podpora díky programu Zelená úsporám celkové částky 19 mld. Kč (800 Kč/obyvatele v roce 2011 a 2012).

„V České republice je reakcí na tuto výzvu EU mimo jiné program Zelená úsporám, který úspěšně běží od loňského roku a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podle propočtů by roční úspora po dokončení programu měla dosáhnout více jak 1 mil. tun CO2 (což je přibližně 1 mil. tun hnědého uhlí), a to po dobu více než 30 let," uvádí náměstkyně ministra Rut Bízková.

Příklady podpory v členských státech EU:

  • Finsko - zavedení programu přímých dotací pro činžovní domy, samostatné domy či dvojdomky
  • Německo, Rakousko - rozsáhlé programy půjček a úvěrů, například rozšířený Program renovace budov zaměřený na emise CO2 zahájený společností KfW Bank (Německo)
  • Dánsko a Velká Británie - založení fondů pro úspory energie

Spotřeba energie i třikrát nižší
Z výsledků aktuální studie EU[1] také vyplývá, že v mírném klimatickém pásmu, kam spadá i Česká republika, je možné až trojnásobně snížit množství spotřebovávané energie. Zatímco u starých domů je průměrná spotřeba 269 kWh/m2 ročně, u nově postavených či zrenovovaných domů (zateplení, výměna oken a dveří) je to 74 až 113 kWh/m2 ročně, u pasivních domů je úspora ještě výraznější (viz poznámky).

Průměrná roční spotřeba energie u rodinných domů
 Druh budovy Spotřeba energie (kWh/m2)
 Staré domy 269
 Staré, částečně renovované domy 197
 Nově renovované domy 74 - 113
 Nově postavené domy  74 - 113
 Energeticky pasivní domy 30
 
Poznámky:
[1] Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA CountriesAktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

11.12.2015 MŽP vyhlašuje druhou výzvu pro budovy veřejného sektoru

Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionů korun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

23.03.2015 Změna úředních hodin krajských pracovišť

Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

23.12.2014 Aktualizace Směrnice MŽP č. 9/2009

Dne 22. prosince 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal Dodatek č. 7 ke Směrnici MŽP č. 9/2009.

18.12.2014 Krajské pracoviště v Kladně končí

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

15.10.2014 Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

19.06.2014 Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty. Systémy budou částečně zprovozněny ve čtvrtek 26. 6. od 10 hod, k plnému obnovení provozu dojde v 16 hodin.

21.03.2014 Program Zelená úsporám je v cílové rovince

V programu Zelená úsporám již bylo vyplaceno přes 20 miliard korun. Vyzýváme všechny žadatele, kteří mají dokládat realizaci provedených opatření, aby toto doložení neodkládali, ale provedli co nejdříve.

12.11.2013 Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009

Dne 11. listopadu 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Janem Podivínským podepsán Dodatek č. 6 ke Směrnici MŽP č. 9/2009. Dodatkem byla prodloužena doba trvání Programu Zelená úsporám a upraveny závazné termíny týkající se administrace žádostí o poskytnutí podpory. Součástí dodatku je také upřesnění některých administrativních procesů a podmínek poskytování podpory.

» Další aktuality >>
Partneři

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech
Oficiální web programu Zelená úsporám